Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 15

Завантаження сипучої сировини, яка надходить в мішках (пігмент) виробляється вручну. Сипуча сировина дозується кількістю мішків з урахуванням маси вмісту сировини в мішку з вибірковою контрольною перевіркою маси сировини за допомогою вагів (М3).

4.2 Приготування 30%-ого розчину лаку

Змішувач (Р1) приготування 30%-ого розчину лаку, являє собою зварений циліндричний апарат, періодичної дії зі сферичним днищем і кришкою. У змішувачі є якірно-рамна мішалка, обсягом V = 2 м3

Процес отримання 30%-ого розчину лаку (періодичний) складається розчинення смоли БМК-5, К-421-02 та розчинника №648.

4.3 Диспергування пігментної суспензії

Диспергування пігментів проводиться в кульовому млині (КМ) типу “Кефама”. Кульовий млин являє собою порожній барабан циліндричної форми, обладнаний індивідуальним електроприводом з числом оборотів     19-22 об./хв.

Кульовий млин має керамічну футеровку. На бічній поверхні кульового млина маються повітряні крани, що служать для підбурення парів розчинників, що зібралися, у люку млина мається корковий кран, що призначений для добору проб і для підбурення пар розчинників, що зібралися. Кульовий млин обладнаний площадкою для обслуговування.

Диспергуючий матеріал – стеотитові кулі. Основні технічні показники і завантаження кульового млина кулями і диспергучим матеріалом приводиться в таблиці 4.1.

Таблиця 4.1 – Основні технічні показники кульового млина

Найменування показників

Норма

Ємність кульового млина, м3

4

Вага куль, кг

2

Заповнення кулями від обсягу кульового млина разом з порожнечами, не менш, %

27

Заповнення кулями  від обсягу кульового млина без порожнеч, не менш, %

16.2

Заповнення диспергуючим матеріалом  від обсягу кульового млина, %

35 – 45

Загальне заповнення кульового млина по обсязі без порожнеч, %

52 – 61

Діаметр куль, мм

15 – 40

Співвідношення між кількістю куль і диспергуючим матеріалом

1 : 2

Перед завантаженням кульовий млин перевіряють на чистоту і справність, потім завантажують відповідно до завантажувальної рецептури пігментну суспензію (табл. 4.2).

Таблиця 4.2 – Рецептура пігментної суспензії

Найменування компонентів

Кількість, кг

Розчин плівкоутворювальних

1262,91

Диоксид титану

522,63

Разом:

1785,54

Зважено, відповідно до рецептури рідка сировина, що подається з відділення підготовки сировини за допомогою візка, електротельфером подають на площадку і завантажують у кульовий млин з бочок або фляг за допомогою завантажувального пристрою (ЗП) через завантажувальний люк млина.

Після завантаження рідкої сировини, завантажують пігменти, що також як і рідку сировину доставляють з відділення підготовки сировини до люка кульового млина бункер візком або електротельфером і за допомогою завантажувального пристрою (ЗП) засипають у люк. По закінченню завантаження кульовий млин герметично закривають і включають електродвигун.    

Диспергування пігментів роблять в продовж 24 годин, потім кульовий млин зупиняють і через корковий кран у люку відбирають пробу на ступінь перетиру. Ступінь перетиру визначають за допомогою приладу “Клин”. Ступінь перетиру пігментної суспензії не повинна перевищувати 50 мкм. У випадку незадовільного результату, кульовий млин знову пускають у хід.

Наступні проби відбирають через кожні 2 – 4 години.

При роботі кульового млина, періодично, через кожні 24 години роботи млин зупиняють і випускають пари розчинників, що зібралися.

Під час роботи кульового млина необхідно не допускати перегріву пігментної суспензії, температура якої не повинна перевищувати 405°С. Вимір температури пігментної суспензії виконується ртутним термометром    Т–4 у відібраній у лабораторну склянку пробі.

При роботі кульового млина диспергуючий матеріал – стеотитові кулі зношуються. Їх заміна  повинна вироблятися не рідше одного разу в квартал.