Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 13

Назва показників

Норма

1. Колір плівки

Білий, відтінок не нормується

2. Зовнішній вигляд плівки

Гладка, однорідна поверхня

3. В'язкість за ВЗ-246 з діаметром сопла 4 мм, при 20°С, с

16-25

4. Зміст нелетких речовин %

а) основи б) пігментної пасти в) емалі

14-16

57,0-59,0

26-30

5. Час висихання емалі до ступеня 1 при 18-22°С, год., не більш

1

6. Твердість плівки за маятниковим приладом М-3, умовні одиниці, не менше

0,45

7. Світлостійкість плівки при 50-60°С, ч, не менше

8

8. Стійкість плівки до дії води при 18-22°С, ч, не менше

8

9. Ступінь перетиру, мкм

не нормується


3.1 Характеристика вихідної сировини

3.1.1 Толуол

Толуол – ароматичний вуглеводень, що представляє собою безбарвну рідину з характерним запахом. Його одержують при перегонці кам'яновугільної смоли, продуктів каталітичної ароматизації або піроліза нафтопродуктів, при піролізі сланцевого бензину. Толуол не змішується з водою, добре розчиняє олії, жири, бітуми, багато природних і синтетичних смол. Толуол менш токсичний, ніж бензол, і тому служить для його заміни як розчинник. Показники толуолу представлені в таблиці 3.2.

Таблиця 3.2 – Нормовані показники толуолу

Нормовані показники

Норма

Вищий сорт

1-й сорт

2-й сорт

1

2

3

4

Густина при 20°С, г/см3

0.865-0.867

0.865-0.867

0.863-0.867

Межі кипіння

початок, °С

110

110.6

110.6

кінець, °С

110.6

111.2

111.5

повнота відгону, %

95

95

95

Вміст основної речовини, %(мас.)

Не норм.

Не норм.

Не норм.

3.1.2 Бутилацетат

Бутилацетат (бутиловий ефір оцтової кислоти) являє собою прозору безбарвну рідину з характерним запахом. Одержують шляхом етерифікації оцтової кислоти n–бутиловим спиртом.

Бутилацетат розчиняє складні ефіри целюлози, хлоркаучук, фенолформальдегідні й інші смоли; добре змішується з вуглеводнями й іншими розчинниками, з касторовою і лняною олією, але не змішується з водою. Широко застосовується у виробництві нітроцелюлозних лакофарбних матеріалів. Показники представлені в табл. 3.3.

Таблиця 3.3 – Нормовані показники ацетону технічного (ДСТ 2768-69) і бутилацетату нормального технічного (ДСТ 5.1315–72)

      Нормовані показники

Норма

Ацетон

Бутилацетат

Марка А

Марка Б

Марка А

Марка Б

1

2

3

4

5

Щільність при 20°З, г/см3

0.79-0.792

0.79-0.793

0.88-0.883

0.872-0.876

Межі кипіння

Початок, °С

55

55.5

122

118

Кінець, °С

56.5

57

127

128

Повнота відгону, %

97

95

95

95

Вміст, %

Основної речовини, не менш

99.5

99.8

98

90

Нелетучого залишку, не більш

0.002

0.003

0.005

0.006

Вологи, не більш

0.5

1.5

-

-

3.1.3 Диоксид титану

Пігментний двоокис титана (ДСТ 9808–84) являє собою синтетичний неорганічний пігмент білого кольору, отриманий гідролізом сірчанокислого розчину титана, з наступним прожарюванням гідролізного диоксида титана.

У залежності від кристалічної структури випускають дві форми TiО2, рутильну – «Р» і анатазну – «А». При наявності поверхневої обробки в умовній позначці марки додають “0”.

За фізико-хімічними показниками TiО2 марки Р–01 повинна відповідати нормам, приведеним у таблиці 3.4.