Розробка технології виробництва емалі АК-194 білого кольору, страница 19

"Концентрована пігментна паста":   1758,9 кг

Розчинник №648:          Х  – 48,07

1758,9  –  51,93           Х=1628,16 кг

Але з урахуванням втрат 5,37 кг, завантажуємо 1633,53 кг розчинника №648.

Розраховуємо обсяг займаний 1т пасти:

V =  м3

Тоді щільність суспензії становить:

ρсусп = 1000/1,004= 996 кг/м3

Vпасти = 3,39243·0,996= 3,379 м3

Обираємо змішувач з рамно-якірною мішалкою об’ємом 5 м3.

Коефіцієнт заповнення змішувача: =0,7.

Робочий обсяг змішувача: Vр=Vз∙j

Vр=5∙0,7=3,5 м3

Перерахувавши завантаження по компонентах, одержуємо матеріальний баланс виробництва емалі у рамно-якірному змішувачі постановки на «тип».

Таблиця 5.10 – Матеріальний баланс виробництва емалі

Стадії процесу й компоненти

Завантажено, кг

Втрати, кг

Вихід, кг

1

2

3

4

5

1.

Завантаження сировини у  рамно-якірний змішувач на «тип»

·  "концентрована паста"

·  Розчинник №648

1758,9

1633,53

5,37

1758,9

1628,16

Разом

3392,43

3387,06

2.

Фільтрація емалі

3387,06

18,32

3368,74

3.

Фасовка емалі

3368,74

8,66

3360,08

Разом

3392,43

32,35

3360,08

Матеріальний баланс виробництва емалі на одне завантаження та на 1 т наведено у таблиці 5.11. В табл.5.12 наведено потреби сировини для виробництва емалі АК-194 відповідно до заданої продуктивності.

Таблиця 5.11 – Зведена таблиця матеріального балансу виробництва емалі в перерахуванні на вихідну сировину (на завантаження змішувача й на 1 тонну емалі).

Компоненти

На одне завантаження, кг

На одну тонну, кг

Загрузка

Втрати

Вихід

Загрузка

Втрати

Вихід

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Смола

БМК-5

395,31

11,864

383,446

117,65

3,53

114,12

2.

Смола

К-421-02

131,68

5,02

126,66

39,18

1,49

37,69

3.

Диоксид титану

524,195

13,455

510,74

156,01

4,004

152,006

4.

Розчинник №648

2380,08

40,846

2339,234

708,34

12,156

696,184

Разом

3431,265

71,185

3360,08

1021,18

21,18

1000

Таблиця 5.12 – Потреба в сировині для виробництва емалі АК-194

Найменування компонентів

Витрата, т

На добу

На місяць

На рік

Смола БМК-5

0.39

9.41

112.93

Смола К-421-02

0.13

3.13

37.61

Диоксид титану

0.52

12.48

149.76

Розчинник №648

2.36

56.66

679.94

Разом

3.40

81.68

980.24

6. ЕНЕРГЕТИЧНИЙ РОЗРАХУНОК КУЛЬОВОГО МЛИНА

Відповідно до алгоритму, наданому у [16], була складена універсальна програма, що дозволяє робити енергетичні розрахунки для різних типів кульових млинів за допомогою програми “SigmaPlot”.

Спочатку здійснюється введення даних у стовпчик 2 відповідно до позначень, приведених в табл.6.1.

Таблиця 6.1 – Позначення комірок і даних, що вводяться до програми