Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 14

Основи організації потокового виробництва є ритмічність. Мірою ритмічності та безперервності потоку служить такт, тобто проміжок часу з моменту випуску з лінії одного виготовлюваного предмета до випуску наступного за ним предмета.

Такт однономенклатурної потокової лінії дорівнює дійсному фонду часу, який має потокова лінія за зміну (рік), поділеному на змінну (річну) виробничу програму:

,

де такт потоку, хв. ; - фонд часу у годинах чи хвилинах за зміну (рік); - кількість виробів, виготовлюваних за зміну (рік); - технічно неминучі простої конвеєра у плановому ремонті (значення  беруться у середньому від 2 до 5%).

Крім згаданих втрат при розрахунку поточних ліній слід враховувати перерви у роботі конвеєра на відпочинок робітників. У практиці звичайно планують дві таких перерви на зміну, по 10 хв. кожна. У суботні та передсвяткові дні (скорочений робочий день) можна обмежитися однією перервою.

Приклад. Потокова лінія працює у дві зміни по сім годин. У роботі її заплановані дві перерви по 10 хв. Добова програма – 200 виробів. Такт потоку становитиме

Коли на потоковій лінії вироби передаються з операції на операцію транспортними партіями (наприклад, у спеціальній тарі), крім такту розрізняють час ритму, тобто час, за який з потокової лінії сходить кожна транспортна партія. Ритм дорівнює такту, помноженому на кількість виробів у партії, і визначається за формулою

,

де - ритм потокової лінії (або робочого місця), хв.; - кількість деталей (виробів) у транспортній партії.

Наприклад, якщо такт потоку становить 4 хв, темп потокової лінії або робочого місця дорівнюватиме 60:4=15 шт.

На наступному етапі розрахунку потокової лінії визначається кількість обладнання для робочих місць, необхідне число робітників, довжина та швидкість конвеєра.

Розрахунок потрібної кількості обладнання залежить від форми організації потокових ліній. Так, для безперервно-потокових і прямо токових ліній, тобто коли випускаються вироби одного найменування, розрахунок обладнання ведеться за заданим тактом і визначається формулою

,

де - кількість верстатів; - час на операцію, хв.

Сумуючи число верстатів за окремими операціями, отримаємо потребу у верстатах для всієї потокової лінії.

Приклад розрахунку необхідної кількості обладнання для безперервно-потокової лінії наведений у табл. 10.1.

З табл. 10.1 видно, що для виконання першої та другої операцій цілком достатньо одного верстата, а для сьомої та десятої операцій необхідно по два верстати. Таким чином, кількість верстатів, потрібних для виконання окремих операцій, залежить від їх трудомісткості та величини такту потоку.

Якщо на потоковій лінії тривалість кожної операції дорівнює такту потоку (безперервно-потокова лінія), то кількість верстатів дорівнюватиме сумі верстатів, розрахованій по кожній операції. Якщо обробляється кілька деталей (змінно-потокова лінія), потреба у обладнанні визначається для кожної групи однорідних операцій, що виконуються на верстатах за всіма деталями, закріпленими за лінією.

Розрахунок необхідної кількості обладнання для змінно-потокової лінії наведено у табл.. 10.2.

Кількість робочих місць на потоковій лінії розраховується для кожної окремої операції за формулою

,

          де - норма часу на операцію, хв; - плановий коефіцієнт виконання норм.

          Якщо тривалість операції дорівнює такту, то її виконання забезпечується на одному робочому місці. Коли вона триваліша за такт потоку, то для її виконання має бути стільки робочих місць, у скільки разів тривалість операції більша за такт.

          Наприклад, якщо тривалість операції з урахуванням планового коефіцієнта виконання норм становить 12 хв, а такт потоку – 4 хв, то кількість робочих місць, що паралельно виконують цю операцію, дорівнюватиме .

Таблиця 10.1

Розрахунок потрібної кількості обладнання

для безперервно-потокової лінії