Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 13

Для багатономенклатурних потокових ліній характерні такі особливості.

1. За робочими місцями закріплена значна кількість деталеоперацій, тобто на лінії водночас обробляються деталі кількох найменувань.

2. Групи деталей підбирають так, щоб технологія їх виготовлення та маршрути були подібні між собою. Для обробки деталей необхідне однотипне обладнання, що забезпечує його високе завантаження.

3. Виготовлення деталей організується партіями відповідно до періодичності їх запуску. Передавання цих деталей з однієї операції на іншу також проводиться партіями. До комплекту партії деталей включається передусім провідна група деталей, для якої розробляється оптимальний технологічний процес та маршрут обробки.

За технологічним маршрутом деталей провідної групи намічається склад і послідовність розташування робочих місць багато номенклатурної лінії. Після цього розробляються технологічні процеси та маршрути обробки для окремих відібраних деталей партії.

4. При переході з обробки однієї деталі на обробку іншої виконується переналагоджування та підналагоджування обладнання. У окремих випадках можуть бути створені і безпереналагоджувальні потокові лінії. У інструментальних цехах, наприклад, вони створюються для виготовлення свердл, розверсток або гайкорізів різних діаметрів.

При плануванні багато номенклатурної потокової лінії та організації робочих місць необхідно, щоб деталі не мали зворотних рухів, а забезпечення заготовками та інструментами здійснювалося безпосередньо біля робочих місць, для того, щоб на встановлення їх на верстатах витрачалося мінімум часу і сил.

Безперервно-потокові лінії характеризуються дрібним розчленуванням операції. Передавання деталей або вузлів з однієї операції на іншу виконується поштучно. Безперервно-потокові лінії – найбільш досконала форма потоку, вони застосовуються за умов масового велико серійного виробництва.

Безперервно-потокові лінії можуть працювати з регламентованим, тобто примусовим, та з вільним ритмом.

При роботі потокової лінії з регламентованим ритмом застосовують автоматичні пристрої, які постійно диктують всім робітникам на потоці задану продуктивність праці. Такими пристроями можуть бути різні механічні транспортери та конвеєри, які можуть бути безперервної та пульсуючої дії.

При безперервному русі конвеєра складання і транспортування виробів відбувається водночас із переміщенням конвеєру, і найчастіше без зняття з нього виробу, що складається.

За умов пульсуючого руху конвеєра виріб обробляється або складається при нерухомому стані конвеєра. Як тільки процес роботи завершився, конвеєр переміщується на відстані, що дорівнює відстані між центрами двох виробів, розміщених на конвеєрі. Потоки з пульсуючими конвеєрами знайшли широке застосування у складальних цехах при складанні вузлів або загальному складанні деталей.

При роботі з вільним ритмом дотримання заданого ритму покладене на основних робітників та майстрів потокових лінії. Це досягається тим, що кожному робітникові встановлюють завдання на короткі відрізки часу (найчастіше на годину) і домагаються, щоб воно рівномірно і повністю виконувалося.

Перервно-потокові (прямотокові) лінії організовуються в основному тоді, коли не можна досягти повної синхронізації операцій, тобто їх рівності у часі, тому час окремих операцій тут значно відхиляється від заданого ритму потоку. Завантаження обладнання та робочих місць на таких лініях не досить рівномірне.

Перервно-потокові лінії застосовуються головним чином на підприємствах, які серійно виготовляють окремі деталі і вузли. За охопленням виробництва ці лінії поділяються на внутрішньоцехові та міжцехові. На внутрішньоцехових обробляють деталі або збирають вузли та вироби у цеху, на певній дільниці.

При наявності міжцехових конвеєрів поток на підприємстві стає наскрізним, тобто всі виробничі операції та переміщення напівфабрикатів від моменту надходження матеріалів на обробку до випуску виробу здійснюються безперервно і ритмічно.

10.3. Розрахунок потокових ліній