Принципи организації виробничого процесу, типи виробництва. Організація виробничого процесу у часі та просторі. Система управління якостю продукції (Глави 8-11 навчального посібника "Організація, планування та управління на приладобудівних підприємствах), страница 12

2.  Обладнання, а отже і робочі місця, розташовуються за ходом технологічного процесу. Таке розташування скорочує шлях руху деталей у процесі їх обробки і сприяє раціональному використанню виробничої площі потокової лінії. Обладнання добирається з таким розрахунком, щоб на ньому можна було виконати найрізноманітніші роботи.

3.  Передавання деталей з одного робочого місця на інше виконується за допомогою транспортних пристроїв. Найпоширенішими видами транспорту у потоковому виробництві є різні транспортери, підвісні конвеєри, рольганги та ін.

4.  Робочі місця спеціалізуються на виконанні певних операцій. Це дозволяє використати кадри невисокої кваліфікації, забезпечує зростання продуктивності праці та виключає великі витрати часу і коштів на підготовку робітників для роботи на потокових лініях.

Організація потокових ліній потребує певних режимів роботи. Передусім ретельне дотримання встановленого технологічного процесу, регламентованих швидкостей його ведення, відповідне налагодження обладнання та влаштування робочих місць. Має бути встановлений твердий порядок обслуговування потокової лінії. До дільниці потокової лінії, яка виконує першу операцію, повинні безпосередньо подаватися матеріали, напівфабрикати, заготовки.

Огляд та ремонт обладнання слід проводити переважно у вільні зміни та регламентовані перерви. На робочих місцях бажано мати певний запас комплектів інструменту. Обслуговування потокової лінії та робочих місць має бути покладено на допоміжний персонал для того, щоб основних робітників, які працюють на потоці, не відволікати від виконання їх обов’язків. Робітники, зайняті на потоці, повинні чітко дотримуватися трудової дисципліни, не залишати робочих місць, не маючи собі зміни.

За кожною потоковою лінією має бути закріплений один або кілька завершених технологічних процесів по виготовленню певних виробів.

У результаті здійснення потокового виробництва досягається:

а) необхідне використання обладнання та виробничих площ;

б) скорочення тривалості виробничого циклу. Це дозволяє зменшити незавершене виробництво та запаси готових виробів та вузлів, а отже, і розміри цехових та складських майданчиків для їх зберігання. Разом з тим зменшення незавершеного виробництва означає зменшення потреби в оборотних коштах;

в) зниження трудомісткості продукції та значне підвищення продуктивності праці;

г) краще використання робочого часу;

д) скорочення витрат на транспортування виробів;

е) зниження собівартості продукції і підвищення рентабельності виробництва.

10.2. Класифікація потокових ліній

Залежно від масштабу виробництва, характеристики виготовлюваної продукції, трудомісткості обробки або складання та ступеня безперервності потокові лінії поділяють на такі групи: постійно-потокові, змінно-потокові, багато номенклатурні, безперервно-потокові, перервно-потокові.

Постійно-потокові лінії характеризуються масовим випуском одноіменних виробів із постійно діючим технологічним процесом. Інструменти, пристрої та транспортні засоби розраховані на виготовлення лише одного виробу.

Змінно-потокові лінії створюються для обробки чи складання на них кількох виробів у певній послідовності. При цьому вироби повинні бути більш чи менш однотипними за конструкцією та технологією обробки і складання. За кожним робочим місцем закріплюється кілька операцій. Вироби запускаються у виробництво партіями відповідно до періодичності випуску їх з потокової лінії. Між операційне передавання виробів виконується поштучно. При переході з обробки або складання одного виробу на інший необхідне переналагодження обладнання та перепланування робочих місць. Так, у механічних цехах обладнання розміщується ланцюгом відповідно до технологічного процесу виготовлення однієї провідної деталі.

Багато номенклатурні лінії дозволяють одночасно або по черзі обробляти кілька деталей. Прикладами таких ліній можуть бути лінії по виготовленню шасі, каркасів, плат, кронштейнів, кожухів, ручок, шайб, втулок, гвинтів і т.д.