Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3

Страницы работы

Содержание работы

Сумський національний аграрний університет

Кафедра «Архітектури та інженерних вишукувань»

Дисципліна «Інженерна графіка (спецкурс)»

Екзаменаційна робота

Для студентів 3 курсу, спеціальності «Будівництво»

Варіант 1.

1. Дати визначення проекту.

А. Це комплект технічних документів, в склад якого входять креслення, розрахунки, макети, описання з обґрунтуванням прийнятих рішень та інші матеріали, які дозволяють судити про експлуатаційні, технологічні, економічні та інші якості будівлі (об’єкту), що пропонується до будівництва.

Б. Це набір креслень, які дозволяють в повному обсязі виконати будівельно-монтажні або ремонтні роботи.

В. Це комплект результатів розрахунку з визначенням армування залізобетонних елементів, перерізу металевих та дерев’яних елементів і виконані за цими розрахунками креслення, які дозволяють виготовити будь-яку будівельну конструкцію або елемент на будівельному майданчику або на заводі.

Г. Це робоча документація, що необхідна для будівництва об’єкту.

2. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує індивідуальний проект.

1) Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

2) Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

3) Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

4) Це проект індивідуального житлового будинку, який розробляється для приватного забудовника.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

3. Яка з наведених команд призначена для відміни останньої виконаної команди?

А. Undo                      Б. Redo           В. Zoom         Г. Pan

4. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити пряму?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 1    Б. Тільки 2     В. 1 і 3                        Г. 2 і 4

5. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити окружність?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. Тільки 1    Б. Тільки 2     В. 2 і 3                        Г. Всіх зазначених команд

6. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити кільце?

1) Donut                     2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. Тільки 1    Б. Тільки 3     В. 1 і 3                        Г. Всіх зазначених команд

7. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє виконання вертикальних або горизонтальних побудов?

1) ОРТО (ORTHO)    2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)                4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                             Б. 2                 В. 3                 Г. 4

8. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє включити точну прив’язку точок до характерних точок об’єктів, що вже побудовані на кресленні?

1) ОРТО (ORTHO)    2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)                4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                             Б. 2                 В. 3                 Г. 4

9. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволить задати прямокутну рамку, яка стане новою границею видимої частини креслення.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                             Б. 2                 В. 3                 Г. 4

10. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволяє змінювати видиму область креслення шляхом введення коефіцієнту його збільшення.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                             Б. 2                 В. 3                 Г. 4

11. Яку функцію виконує команда MOVE.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

12. Яку функцію виконує команда MIRROR.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

13. Яку функцію виконує команда TRIM.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

14. Яку функцію виконує команда CHAMFER.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Створюються фаски на кутах, утворених двома непаралельними відрізками.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

15. Яка команда служить для вводу багаторядкового тексту?

А. MText        Б. DText         В. Text            Г. BText

16. Що із переліченого присутнє на панелі інструментів «Шари»

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
237 Kb
Скачали:
0