Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 5

1) Лінії                      2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 6

51. Визначити відповідність між найменуванням функціональної зони AutoCad та її характеристикою.

1. Графічна зона.

2. Меню і панелі інструментів.

3. Командна строка.

4. Строка стану.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Зона, яка знаходиться в самому низу екрану, яка складається з двох частин. В лівій частині показані координати поточного розташування перехрестя, а в правій розташовані кнопки, які вмикають, або вимикають певні режими креслення.

Б. Окреме вікно, яке складається з двох частин. Нижня з яких призначена для введення команд з клавіатури, в верхній частині інформація, необхідна для роботи в програмі.

В. Велика область в середині екрана, в якій наносяться елементи креслення.

Г. Зона, яка дозволяє звертатися до певних команд в процесі побудови графічних елементів, редагування креслення, витягування певної інформації, пов’язаної з кресленням.

Д. Зона, в якій вказуються основні характеристики файлу.

52. Визначити відповідність між опціями побудови прямокутників та результатами побудови, для яких вони використовуються.

1. Фаска (Chamfer)

2. Спряження (Fillet)

3. Ширина (Width)

4. Висота (Thickness)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Опція, яка дозволяє задати товщину лінії за якою буде побудований прямокутник

Б. Опція, яка використовується для тривимірної побудови об’єкту.

В. Опція, яка служить для побудови прямокутника зі зрізаними кутами.

Г. Опція, яка служить для побудови прямокутника з округленими кутами.

Д. Опція, яка служить для побудови зафарбованого прямокутника

53. Визначити відповідність між зображеннями кнопок графічного редактора AutoCAD і примітивами, що отримують внаслідок їх використання.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Окружність

Б. Дуга

В. Крапка

Г. Еліпс

Д. Кільце

54. Визначити відповідність між маркерами прив’язки і місцями прив’язки.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Середина об’єкту.

Б. Кінцеві точки об’єкту.

В. Умовна лінія, що продовжує відрізок або дугу і позначається пунктирною лінією.