Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 3

А. Тільки 1    Б. Тільки 2     В. 1 і 3                        Г. 2 і 4

27. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволяє масштабувати зображення таким чином, щоб границі креслення співпадали з границями графічної зони.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

28. Укажіть опцію команди ZOOM, яка дозволяє повернутися до попереднього зображення креслення.

А. Window (Рамка)               Б. All (Все)                В. Previous (Попередній)                Г. Scale (Масштаб)

29. Яку функцію виконує команда COPY.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

30. Яку функцію виконує команда OFFSET.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює подібну копію обраного об’єкту.

31. Яку функцію виконує команда EXTEND.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

32. Яку функцію виконує команда FILLET.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Створюються фаски на кутах, утворених двома непаралельними відрізками.

В. Заокруглює гострий кут, утворений при перетині двох об’єктів, дугою заданого радіусу.

Г. Створює розрив об’єкту.

33. Із перелічених команд вибрати ті, що служать для вводу однорядкового тексту.

1) MText                    2) DText                     3) Text

А. Тільки 1    Б. Тільки 2     В. Тільки 3    Г. 2 і 3

34. Які із перелічених параметрів властиві шарам?

1) Заморожений                   2) Асоціативний                   3) Заблокований                   4) Вимкнений

5) Регенерований                 6) Той, що виводиться на друк                   7) Адсорбований

А. 1, 2, 3, 4                 Б. 1, 3, 4, 6                 В. 2, 3, 5, 7                 Г. 1, 2, 3, 4, 6

35. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду і розмірів засічок.

1) Лінії                      2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 2                 В. 4                 Г. 6

36. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування параметрів розташування стрілок і розмірних написів в обмежених місцях креслення.

1) Лінії                      2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 2 і 3

37. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує типовий проект.

1) Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

2) Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

3) Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

4) Це проект, який виконується на підставі існуючого проекту з дрібними переробками, які незначною мірою впливають на вартість будівельно-монтажних робіт.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

38. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити відрізок?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray