Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 2

1) Кнопка «Диспетчер властивостей шарів»

2) Кнопка «Видалити шар»

3) Кнопка «Повернутися на поточний шар»

4) Кнопка «Зробити шар обраного об’єкту поточним»

5) Список шарів для вибору поточного шару

6) Кнопка «Диспетчер конфігурації шарів»

7) Кнопка «Зробити шар поточним»

8) Кнопка «Створити шар»

А. 1, 3, 4, 5, 6             Б. 2, 3, 4, 5, 6             В. 2, 3, 5, 7, 8             Г. 3, 4, 6, 7, 8

17. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування розмірних, виносних та осьових ліній.

1) Лінії

2) Символи та стрілки

3) Текст

4) Розміщення

5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці

7) Допуски

А. 1                             Б. 2                 В. 4                 Г. 6

18. Оберіть із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування формату представлення основних одиниць для лінійних і кутових розмірів.

1) Лінії

2) Символи та стрілки

3) Текст

4) Розміщення

5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці

7) Допуски

А. 1                             Б. 3                 В. 5                 Г. 6

19. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує експериментальний проект.

1) Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

2) Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

3) Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

4) Це проект, який створюється науково-дослідним інститутом з метою проведення експерименту для підтвердження будь-яких теорій або розрахунків.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

20. Із зон, позначених на рисунку цифрами оберіть строку стану.

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

21. Яка з наведених програм призначена для відміни помилково відмінених команд?

А. Undo                      Б. Redo           В. Zoom         Г. Pan

22. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити луч?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 3    Б. Тільки 4     В. 1 і 3                        Г. 2 і 4

23. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити дугу?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. 1, 3, 4                     Б. Тільки 2     В. 1 і 3                        Г. Всіх зазначених команд

24. Які із зазначених способів побудови примітивів відносяться до побудови окружності?

1) Центр, Радіус (Center, Radius)

2) 2 точки (2 Points)

3) 3 точки дотику (Tan, Tan,Tan)

4) Початок, центр, кінець (Start, Center, End)

5) 3 точки (3 Points)

6) Початок, центр, кут (Start, Center, Angle)

7) Початок, центр, довжина (Start, Center, Length)

8) Центр, Діаметр (Center, Diameter)

9) Початок, кінець, кут (Start, End, Angle)

10) 2 точки дотику, Радіус (Tan, Tan, Radius)

11) Початок, кінець, напрямок (Start, End, Direction)

12) Початок, кінець,радіус (Start, End, Radius)

А. 2, 3, 5, 8, 10, 11                 Б. 3, 4, 5, 9, 10, 12                 В. 1, 2, 3, 5, 8, 10                   Г. 1, 2, 4, 9, 11, 12

25. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяєвключитиприв’язку перехрестя до вузлів сітки?

1) ОРТО (ORTHO)               2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

26. Із перелічених способів назвіть ті, що дозволяють включити режим виконання вертикальних або горизонтальних побудов ОРТО (ORTHO).

1) Натиснути відповідну кнопку в рядку стану лівою кнопкою миші.

2) Натиснути клавішу F7

3) Натиснути клавішу F8

4) Обрати відповідну функцію в панелі інструментів.