Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 16

26. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє включити точну прив’язку точок до характерних точок об’єктів, що вже побудовані на кресленні?

1) ОРТО (ORTHO)               2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

27. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволить задати прямокутну рамку, яка стане новою границею видимої частини креслення.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

28. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволяє змінювати видиму область креслення шляхом введення коефіцієнту його збільшення.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

29. Яку функцію виконує команда MOVE.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

30. Яку функцію виконує команда MIRROR.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

31. Яку функцію виконує команда TRIM.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

32. Яку функцію виконує команда CHAMFER.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Створюються фаски на кутах, утворених двома непаралельними відрізками.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

33. Яка команда служить для вводу багаторядкового тексту?

А. MText                    Б. DText                     В. Text                       Г. BText

34. Що із переліченого присутнє на панелі інструментів «Шари»

1) Кнопка «Диспетчер властивостей шарів»

2) Кнопка «Видалити шар»

3) Кнопка «Повернутися на поточний шар»

4) Кнопка «Зробити шар обраного об’єкту поточним»

5) Список шарів для вибору поточного шару

6) Кнопка «Диспетчер конфігурації шарів»

7) Кнопка «Зробити шар поточним»

8) Кнопка «Створити шар»

А. 1, 3, 4, 5, 6             Б. 2, 3, 4, 5, 6             В. 2, 3, 5, 7, 8             Г. 3, 4, 6, 7, 8

35. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування розмірних, виносних та осьових ліній.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 2                 В. 4                 Г. 6

36. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування формату представлення основних одиниць для лінійних і кутових розмірів.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 5                 Г. 6

37. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує індивідуальний проект.

1) Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

2) Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

3) Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

4) Це проект індивідуального житлового будинку, який розробляється для приватного забудовника.