Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 15

7) Кнопка «Диспетчер конфігурації шарів»

8) Кнопка «Зробити шар поточним»

9) Кнопка «Створити новий шар»

А. 1, 3, 4, 5, 6             Б. 1, 2, 4, 6, 7             В. 2, 3, 5, 7, 8             Г. 2, 5, 6, 8, 9

17. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду і розмірів написів, що використовуються в розмірах.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 6

18. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду допусків.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 7

19. Дати визначення проекту.

А. Це комплект технічних документів, в склад якого входять креслення, розрахунки, макети, описання з обґрунтуванням прийнятих рішень та інші матеріали, які дозволяють судити про експлуатаційні, технологічні, економічні та інші якості будівлі (об’єкту), що пропонується до будівництва.

Б. Це набір креслень, які дозволяють в повному обсязі виконати будівельно-монтажні або ремонтні роботи.

В. Це комплект результатів розрахунку з визначенням армування залізобетонних елементів, перерізу металевих та дерев’яних елементів і виконані за цими розрахунками креслення, які дозволяють виготовити будь-яку будівельну конструкцію або елемент на будівельному майданчику або на заводі.

Г. Це робоча документація, що необхідна для будівництва об’єкту.

20 Із наведених визначень оберіть той, що характеризує експериментальний проект.

А. Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

Б. Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

В. Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

Г. Це проект, який виконується на підставі існуючого проекту з дрібними переробками, які незначною мірою впливають на вартість будівельно-монтажних робіт.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

21. Яка з наведених команд призначена для відміни останньої виконаної команди?

А. Undo                      Б. Redo                       В. Zoom                     Г. Pan

22. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити пряму?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4

23. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити окружність?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 2 і 3                                    Г. Всіх зазначених команд

24. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити кільце?

1) Donut                     2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. Тільки 1                Б. Тільки 3                В. 1 і 3                                   Г. Всіх зазначених команд

25. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє виконання вертикальних або горизонтальних побудов?

1) ОРТО (ORTHO)               2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4