Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 6

Г. Центр кола, еліпса, дуги.

Д. Перпендикуляр до прямої.

55. Визначити відповідність між зображенням кнопки панелі ZOOMі назвою опції.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. All (Все)

Б. Window (Рамка)

В. Scale (Масштаб)

Г. Extents (Границі)

Д. Center (Центр)

56. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» при кресленні дуги по трьох точках.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Команда: (ввести команду)

Б. Кінцева точка дуги: (ввести координати або задати мишею)

В. Друга точка дуги або [Центр/Кінець]: (ввести координати або задати мишею)

Г. Команда: _arc Початкова точка дуги або [Центр]: (ввести координати або задати мишею)

57. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» приВикористанні команди ZOOMопціїWindow.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. [Все/Центр/Дінамика/Границі/Попередній/Масштаб/Рамка/Об’єкт] <реальний час>:

Б. Команда: '_zoom

В. Укажіть кут рамки, введіть масштаб (nX або nXП), або

Г. Перший кут: (указати мишею або задати координати) Протилежний кут: (указати мишею або задати координати)

58. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди BREAK з опцією по двох точках.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Команда: _break Оберіть об’єкт:

Б. Друга точка розриву або [Перша точка]: П

В. Перша точка розриву: (указати мишею або задати координати)

Г. Друга точка розриву: (указати мишею або задати координати)

59. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди MIRROR.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Команда: _mirror

Б. Видалити вихідні об’єкты? [Да/Ні] <Н>: (указати необхідність видалення вихідних об’єктів)

В. Оберіть об’єкти: (указати мишею)

Г. Перша точка осі відображення: (указати мишею або задати координати) Друга точка осі відображення: (указати мишею або задати координати)