Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 18

А. 1                 Б. 2                 В. 4                 Г. 6

50. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування параметрів розташування стрілок і розмірних написів в обмежених місцях креслення.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 2 і 3

51. Визначити відповідність між скороченнями і найменуваннями систем проектування.

1. САПР

2. CAD

3. CAM

4. CAE

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Система конструювання

Б. Система технології

В. Система розрахунків

Г. Система автоматизованого проектування

Д. Система проектної документації в будівництві

52. Визначити відповідність між маркерами прив’язки і місцями прив’язки.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Уявна точка закінчення перпендикуляру до об’єкту.

Б. Центр точки.

В. Передбачувана точка дотику дотичної до кола, дуги, еліпсу.

Г. Точка на об’єкті, на даний момент найближча до перехрестя.

Д. Точка перетину двох прямих

53. Визначити відповідність між зображенням кнопки на панелі інструментів і командою нанесення розмірів.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Радіус зі зломом (Jogged)

Б. Кутовий розмір (Angular Dimension)

В. Розмірна цеп (Continued Dimension)

Г. Діаметр (Diameter Dimension)

Д. Лінейний розмір ( Linear Dimension)

54. Визначити відповідність між зображенням кнопки панелі ZOOMі назвою опції.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. In (Збільшити)

Б. Out (Зменшити)

В. Center (Центр)

Г. Dynamic (Динаміка)

Д. All (Все)

55. Визначити відповідність між зображенням кнопки на панелі інструментів і командою редагування об’єктів.

1.

2.

3.

4.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. ARRAY

Б. OFFSET

В. BREAK

Г. SCALE

Д. ROTATE

56. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди DIMLINEAR.