Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 11

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

46. Яку функцію виконує команда CHAMFER.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Створюються фаски на кутах, утворених двома непаралельними відрізками.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

47. Яка команда служить для вводу багаторядкового тексту?

А. MText                    Б. DText                     В. Text                       Г. BText

48. Що із переліченого присутнє на панелі інструментів «Шари»

1) Кнопка «Диспетчер властивостей шарів»

2) Кнопка «Видалити шар»

3) Кнопка «Повернутися на поточний шар»

4) Кнопка «Зробити шар обраного об’єкту поточним»

5) Список шарів для вибору поточного шару

6) Кнопка «Диспетчер конфігурації шарів»

7) Кнопка «Зробити шар поточним»

8) Кнопка «Створити шар»

А. 1, 3, 4, 5, 6             Б. 2, 3, 4, 5, 6             В. 2, 3, 5, 7, 8             Г. 3, 4, 6, 7, 8

49. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування розмірних, виносних та осьових ліній.

1) Лінії                      2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 2                 В. 4                 Г. 6

50. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування формату представлення основних одиниць для лінійних і кутових розмірів.

1) Лінії                      2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 5                 Г. 6

51. Визначити відповідність між найменуванням проектів та їх визначенням.

1. Індивідуальний проект.

2. Експериментальний проект.

3. Типовий проект.

4. Робочий проект.

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

Б. Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

В. Це комплект креслень по архітектурно-планувальному, конструктивному рішенню та рішенню технології та організації будівельних робіт, який надається на будівельний майданчик до початку виконання робіт.

Г. Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

Д. Це ескізні креслення, призначені для подальшої розробки.

52. Визначити відповідність між опціями побудови допоміжної прямої та результатами побудови, для яких вони використовуються.

1. Гор (Hor)

2. Вер (Ver)

3. Кут (Ang)

4. Бісект(Bisect)

А

Б

В

Г

Д

1

2

3

4

А. Опція, що дозволяє побудувати допоміжну пряму, що буде бісектрисою будь-якого кута.

Б. Опція, що призначена для побудови допоміжних прямих, які розташовані під визначеним кутом до горизонталі або паралельних деяким іншим лініям на кресленні.

В. Опція, що використовується для побудови вертикальних допоміжних прямих.

Г. Опція, що використовується для побудови горизонтальних допоміжних прямих.

Д. Опція, що використовується для побудови допоміжних прямих, що розташовані під визначеним кутом до обраних відрізків.