Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 13

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Укажите угол рамки, введите масштаб (nX или nXП), или [Все/Центр/Динамика/Границы/Предыдущий/Масштаб/Рамка/Объект] <реальное время>: _c

Б. Команда: '_zoom

В. Увеличение или высота <3.8154>: (задати коефіцієнт збільшення)

Г. Центральная точка: (указати мишею або задати координати)

59. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди OFFSET.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Команда: _offset

Б. Поточні налаштування: Видалити вихідні=Ні  Шар=Джерело  OFFSETGAPTYPE=0 Позначте відстань зміщення або [Через/Видалити/Шар] <45.0000>: (указати мишею або задати з клавіатури)

В. Выберите объект для смещения или [Выход/Отменить] <Выход>: (указати мишею)

Г. Укажите точку, определяющую сторону смещения, или [Выход/Несколько/Отменить] (указати мишею)

60. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди DIMANGULAR.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Укажіть положення розмірної дуги або [Многострочный/Текст/Угол/Квадрант]: (указати мишею)

Б. Команда: _dimangular

В. Оберіть дугу, коло, відрізок або <указати вершину>: (указати мишею)

Г. Другий відрізок: (указати мишею)


Сумський національний аграрний університет

Кафедра «Архітектури та інженерних вишукувань»

Дисципліна «Інженерна графіка (спецкурс)»

Екзаменаційна робота

Для студентів 3 курсу, спеціальності «Будівництво»

Варіант 3.

1. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує типовий проект.

А. Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

Б. Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

В. Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

Д. Це проект, який виконується на підставі існуючого проекту з дрібними переробками, які незначною мірою впливають на вартість будівельно-монтажних робіт.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

2. Із зон, позначених на рисунку цифрами оберіть командну строку.

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

3. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити відрізок?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4