Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 17

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

38. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити луч?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 3                Б. Тільки 4                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4

39. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити дугу?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. 1, 3, 4                     Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. Всіх зазначених команд

40. Які із зазначених способів побудови примітивів відносяться до побудови окружності?

1) Центр, Радіус (Center, Radius)

2) 2 точки (2 Points)

3) 3 точки дотику (Tan, Tan,Tan)

4) Початок, центр, кінець (Start, Center, End)

5) 3 точки (3 Points)

6) Початок, центр, кут (Start, Center, Angle)

7) Початок, центр, довжина (Start, Center, Length)

8) Центр, Діаметр (Center, Diameter)

9) Початок, кінець, кут (Start, End, Angle)

10) 2 точки дотику, Радіус (Tan, Tan, Radius)

11) Початок, кінець, напрямок (Start, End, Direction)

12) Початок, кінець,радіус (Start, End, Radius)

А. 2, 3, 5, 8, 10, 11                Б. 3, 4, 5, 9, 10, 12                 В. 1, 2, 3, 5, 8, 10                   Г. 1, 2, 4, 9, 11, 12

41. Із перелічених способів назвіть ті, що дозволяють включити режим виконання вертикальних або горизонтальних побудов ОРТО (ORTHO).

1) Натиснути відповідну кнопку в рядку стану лівою кнопкою миші.

2) Натиснути клавішу F7

3) Натиснути клавішу F8

4) Обрати відповідну функцію в панелі інструментів.

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4

42. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволяє масштабувати зображення таким чином, щоб границі креслення співпадали з границями графічної зони.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

43. Укажіть опцію команди ZOOM, яка дозволяє повернутися до попереднього зображення креслення.

А. Window (Рамка)              Б. All (Все)                В. Previous (Попередній)                Г. Scale (Масштаб)

44. Яку функцію виконує команда COPY.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

45. Яку функцію виконує команда OFFSET.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює подібну копію обраного об’єкту.

46. Яку функцію виконує команда EXTEND.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

47. Яку функцію виконує команда FILLET.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Створюються фаски на кутах, утворених двома непаралельними відрізками.

В. Заокруглює гострий кут, утворений при перетині двох об’єктів, дугою заданого радіусу.

Г. Створює розрив об’єкту.

48. Які із перелічених параметрів властиві шарам?

1) Заморожений       2) Асоціативний       3) Заблокований       4) Вимкнений           5) Регенерований

6) Той, що виводиться на друк                   7) Адсорбований

А. 1, 2, 3, 4                 Б. 1, 3, 4, 6                 В. 2, 3, 5, 7                 Г. 1, 2, 3, 4, 6

49. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду і розмірів засічок.

1) Лінії           2) Символи та стрілки         3) Текст         4) Розміщення          5) Основні одиниці

6) Альтернативні одиниці              7) Допуски