Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 10

5) Кнопка «Блокування шарів»

6) Список шарів для вибору поточного шару

7) Кнопка «Диспетчер конфігурації шарів»

8) Кнопка «Зробити шар поточним»

9) Кнопка «Створити новий шар»

А. 1, 3, 4, 5, 6             Б. 1, 2, 4, 6, 7             В. 2, 3, 5, 7, 8             Г. 2, 5, 6, 8, 9

35. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду і розмірів написів, що використовуються в розмірах.

1) Лінії           2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення           

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 6

36. Яка із зазначених вкладок діалогового вікна «Диспетчер розмірних стилів» містить в собі налаштування зовнішнього вигляду допусків.

1) Лінії           2) Символи та стрілки                     3) Текст                     4) Розміщення           

5) Основні одиниці              6) Альтернативні одиниці              7) Допуски

А. 1                 Б. 3                 В. 4                 Г. 7

37. Дати визначення проекту.

А. Це комплект технічних документів, в склад якого входять креслення, розрахунки, макети, описання з обґрунтуванням прийнятих рішень та інші матеріали, які дозволяють судити про експлуатаційні, технологічні, економічні та інші якості будівлі (об’єкту), що пропонується до будівництва.

Б. Це набір креслень, які дозволяють в повному обсязі виконати будівельно-монтажні або ремонтні роботи.

В. Це комплект результатів розрахунку з визначенням армування залізобетонних елементів, перерізу металевих та дерев’яних елементів і виконані за цими розрахунками креслення, які дозволяють виготовити будь-яку будівельну конструкцію або елемент на будівельному майданчику або на заводі.

Г. Це робоча документація, що необхідна для будівництва об’єкту.

38. Яка з наведених команд призначена для відміни останньої виконаної команди?

А. Undo                      Б. Redo                       В. Zoom                     Г. Pan

39. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити окружність?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc             4) Ellipse

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 2 і 3                                   Г. Всіх зазначених команд

40. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити кільце?

1) Donut                     2) Circle                     3) Arc             4) Ellipse

А. Тільки 1                Б. Тільки 3                В. 1 і 3                                   Г. Всіх зазначених команд

41. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє виконання вертикальних або горизонтальних побудов?

1) ОРТО (ORTHO)               2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

42. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволить задати прямокутну рамку, яка стане новою границею видимої частини креслення.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

43. Яку функцію виконує команда MOVE.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

44. Яку функцію виконує команда MIRROR.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

45. Яку функцію виконує команда TRIM.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.