Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 7

60. Визначити послідовність операцій при створенні нового шару.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Клацнути на кнопці ОК для завершення команди

Б. В палітрі «Диспетчер властивостей шарів» клацнути на кнопці «Новий шар»

В. Змінити при бажанні колір, тип лінії, вагу лінії

Г. Набрати ім’я нового шару


Сумський національний аграрний університет

Кафедра «Архітектури та інженерних вишукувань»

Дисципліна «Інженерна графіка (спецкурс)»

Екзаменаційна робота

Для студентів 3 курсу, спеціальності «Будівництво»

Варіант 2.

1. Із наведених визначень оберіть той, що характеризує індивідуальний проект.

А. Це проект, якій розробляється під конкретні умови будівництва, з індивідуальним підходом до окремих елементів будівлі, а також під окремого замовника.

Б. Це проект, який розробляється для перевірки нових технічних умов, нових технологій в умовах виробництва.

В. Це проект, призначений для масового будівництва однакових об’єктів, його розробляють на основі матеріалів і технологічного обладнання, які випускаються серійно.

Г. Це проект індивідуального житлового будинку, який розробляється для приватного забудовника.

А. 2                 Б. 1                 В. 4                 Г. 3

2. Із зон, позначених на рисунку цифрами оберіть строку стану.

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

3. Яка з наведених програм призначена для відміни помилково відмінених команд?

А. Undo                      Б. Redo                       В. Zoom                     Г. Pan

4. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити луч?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 3                Б. Тільки 4                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4

5. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити дугу?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. 1, 3, 4                     Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. Всіх зазначених команд

6. Які із зазначених способів побудови примітивів відносяться до побудови окружності?

1) Центр, Радіус (Center, Radius)

2) 2 точки (2 Points)

3) 3 точки дотику (Tan, Tan,Tan)

4) Початок, центр, кінець (Start, Center, End)

5) 3 точки (3 Points)

6) Початок, центр, кут (Start, Center, Angle)

7) Початок, центр, довжина (Start, Center, Length)

8) Центр, Діаметр (Center, Diameter)

9) Початок, кінець, кут (Start, End, Angle)

10) 2 точки дотику, Радіус (Tan, Tan, Radius)

11) Початок, кінець, напрямок (Start, End, Direction)

12) Початок, кінець,радіус (Start, End, Radius)

А. 2, 3, 5, 8, 10, 11     Б. 3, 4, 5, 9, 10, 12     В. 1, 2, 3, 5, 8, 10       Г. 1, 2, 4, 9, 11, 12

7. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяєвключитиприв’язку перехрестя до вузлів сітки?

1) ОРТО (ORTHO)    2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

8. Із перелічених способів назвіть ті, що дозволяють включити режим виконання вертикальних або горизонтальних побудов ОРТО (ORTHO).

1) Натиснути відповідну кнопку в рядку стану лівою кнопкою миші.

2) Натиснути клавішу F7

3) Натиснути клавішу F8

4) Обрати відповідну функцію в панелі інструментів.

А. Тільки 1                Б. Тільки 2                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4