Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 19

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Початок першої виносної лінії або <вибрати об’єкт>: (указати мишею або задати координати)

Б. Початок другої виносної лінії: (указати мишею або задати координати)

В. Команда: _dimlinear

Г. Положення розмірної лінії або [Мтекст/Текст/Угол/Горизонтальный/Вертикальный/Повернутый]: (указати мишею або задати координати)

57. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди DTEXT.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Початкова точка тексту або [Выравнивание/Стиль]:

Б. Команда: _dtext

В. Кут повороту тексту <0>:

Г. Висота <2.5000>:

58. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» привикористанні команди FILLET.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Радіус спряження <0.0000>: 5

Б. Поточні налаштування: Режим = С ОБРЕЗКОЙ, Радіус спряження = 0.0000

В. Команда: _fillet

Г. Оберіть перший об’єкт або [оТменить/полИлиния/раДиус/Обрезка/Несколько]: Д

59. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» при кресленні багатокутника, вписаного в окружність.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Задайте опцію розташування [Вписаний в окружність/Описаний навколо окружності] <О>: В

Б. Команда: _polygon Кількість сторін <4>: (ввести кількість сторін багатокутника)

В. Радіус окружності: (ввести радіус описаної окружності)

Г. Позначте центр багатокутника або [Сторона]: (ввести координати або задати мишею)

60. Розставити в необхідній послідовності написи та команди, які з’являються в «Командній строчці» при кресленні дуги по трьох точках.

А

Б

В

Г

1

2

3

4

А. Команда: (ввести команду)

Б. Кінцева точка дуги: (ввести координати або задати мишею)

В. Друга точка дуги або [Центр/Кінець]: (ввести координати або задати мишею)

Г. Команда: _arc Початкова точка дуги або [Центр]: (ввести координати або задати мишею)