Тестові завдання до екзаменаційної роботи з дисципліни "Інженерна графіка (спецкурс)". Варіанти 1-3, страница 14

4. Яка із зазначених команд дозволяє накреслити полілінію?

1) Line                                   2) XLine                     3) PLine                     4) Ray

А. Тільки 3                Б. Тільки 4                В. 1 і 3                                   Г. 2 і 4

5. Із зазначених команд необхідно вибрати всі, за допомогою яких можна накреслити еліпс?

1) Pline                       2) Circle                     3) Arc                         4) Ellipse

А. Тільки 2                Б. Тільки 4                В. 3 і 4                                   Г. Всіх зазначених команд

6. Які із зазначених способів побудови примітивів відносяться до побудовидуги?

1) Центр, Радіус (Center, Radius)

2) 2 точки (2 Points)

3) 3 точки дотику (Tan, Tan,Tan)

4) Початок, центр, кінець (Start, Center, End)

5) 3 точки (3 Points)

6) Початок, центр, кут (Start, Center, Angle)

7) Початок, центр, довжина (Start, Center, Length)

8) Центр, Діаметр (Center, Diameter)

9) Початок, кінець, кут (Start, End, Angle)

10) 2 точки дотику, Радіус (Tan, Tan, Radius)

11) Початок, кінець, напрямок (Start, End, Direction)

12) Початок, кінець,радіус (Start, End, Radius)

А. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11            Б. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12             В. 1, 2, 3, 5, 8, 10 11              Г. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12

7. Визначити, який із перелічених режимів побудови креслень дозволяє включити відстеження опорних полярних кутів?

1) ОРТО (ORTHO)               2) КРОК (SNAP)       3) ОТС-ПОЛЯР (POLAR)    4) ПРИВ’ЯЗКА (SNAP)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

8. Які кути відстежуються при включеному режимі відстеження опорних полярних кутів?

А. Кратні 90°            Б. Кратні 45°             В. Кратні 15°             Г. Довільні, що задаються користувачем

9. Із наведених опцій команди ZOOM оберіть ту, що дозволяє масштабувати креслення таким чином, щоб видиму зону потрапили всі об’єкти на кресленні.

1) Window (Рамка)               2) All (Все)                3) Extents (Границі)             4) Scale (Масштаб)

А. 1                 Б. 2                 В. 3                 Г. 4

10. Укажіть опцію команди ZOOM, яка дозволяє одночасно виконувати і панорамування, і масштабування.

А. Window (Рамка)   Б. Dynamic (Динаміка)        В. Previous (Попередній)    Г. Scale (Масштаб)

11. Яку функцію виконує команда ROTATE.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Копіює об’єкт відносно базової точки.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює дзеркальне відображення об’єкту відносно зазначеної осі.

12. Яку функцію виконує команда ARRAY.

А. Переміщує об’єкт відносно базової точки.

Б. Створює необхідну кількість копій обраного об’єкту і розташовує їх в формі кругового або прямокутного масиву.

В. Повертає об’єкт відносно базової точки.

Г. Створює подібну копію обраного об’єкту.

13. Яку функцію виконує команда BREAK.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

14. Яку функцію виконує командаSCALE.

А. Змінює розміри побудованих об’єктів.

Б. Обрізає зайві кінці об’єктів в точках перетину з іншими об’єктами.

В. Подовжує об’єкти до точки перетину їх з іншими об’єктами.

Г. Створює розрив об’єкту.

15. Із перелічених параметрів необхідно вибрати всі, що повинен мати кожний шар.

1) Ім’я            2) Вага                       3) Довжина               4) Тип            5) Колір                     6) Ширина

А. 1, 2, 3, 4                 Б. 1, 2, 4, 5                 В. 2, 3, 4, 6                 Г. 2, 4, 5, 6

16. Що із переліченого присутнє в діалоговому вікні «Диспетчер властивостей шарів»

1) Кнопка «Диспетчер властивостей шарів»

2) Кнопка «Видалити шар»

3) Кнопка «Повернутися на поточний шар»

4) Кнопка «Зробити шар обраного об’єкту поточним»

5) Кнопка «Блокування шарів»

6) Список шарів для вибору поточного шару