Тестові запитання № 1-117 по металевих конструкціях (Залежність вибору сталі для різних за призначенням будівельних конструкцій. Перевірка міцності балки на сумісну дію нормальних і дотичних напружень)

Страницы работы

Содержание работы

1

У відповідності з табл.50* СНиП ІІ-23-81*  вибір сталі для різних за призначенням   будівельних

конструкцій залежить ...

------------------------

(ВІРНА)  Від приналежності до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальностю та

(ВІРНА)  характером  навантажень  і від кліматичного району будівництва

Тільки від приналежності  до однієї з 4-х груп конструкцій за їх відповідальністю  та

характером навантажень

Тільки від кліматичного району будівництва

------------------------

2

Вертикальні й горизонтальні габарити  поперечної рами цеху приймаються в залежності :

------------------------

(ВІРНА)  Від технологічних умов на мостові крани

Від кліматичного району будівництва

Від нориативних умов освітленості робочих місць, вентиляції та аерації приміщень

------------------------

3

Кількість та довжина температурних блоків промисловогобудинку зі

сталевим каркасом призначається в залежності від ...

------------------------

(ВІРНА)  Характеру  технологічного процесу та кліматичного району

(ВІРНА)  будівництва

Габаритів будинку по ширині й висоті

Вантажності та режиму робрти мостових кранів

------------------------

4

У відповідності з будівельними нормами  вертикальні зв'язки по всій висоті колон повинні

встановлюватись :

------------------------

(ВІРНА)  Посередині температурних блоків

В крайніх кроках колон на обох кінцях температурних блоків

В крайніх кроках колон та посередині температурних блоків

------------------------

5

Діагональні та хрестоподібні зв'язки  між колонами або фермами встановлюються з

розрахунку їх роботи ...

------------------------

(ВІРНА)  На розтяг

На стиск

На згин

------------------------

6

Основним вирішальним фактором прийняття перерізів зв'язкиів між елементами каркасу

промбудинку є  ...

------------------------

(ВІРНА)  Гранична гнучкість елементів

Конструктивні вимоги

Розрахунок по першій групі граничних станів

------------------------

7

Просторова жорсткість  сталевого каркасу промбудинку забезпечується в основному

------------------------

(ВІРНА)  Системою вертикальних зв'язків між колонами

Жорстким защемленням колон каркасу в фундаментах

Жорстким поєднанням колон з фермами покриття

------------------------

8

Чим відрізняється конструктивна схема поперечника цеху від розрахункової схеми?

------------------------

Функціональним призначенням кожної з цих схем.

(ВІРНА)  Ступенем деталізауії поперечника в цілому та окремих його елементів.

Округленням основних габаритних розмірів поперечника

------------------------

9

Чи відноситься навантаження від мостових кранів до постійно діючих на каркас промбудинку?

------------------------

Відноситься завжди.

Відноситься при особливому режимі роботи кранів.

(ВІРНА)  Не відноситься.

------------------------

10

Де враховується власна вага підкранових балок?

------------------------

В постійних навантаженнях.

(ВІРНА)  В кранових навантаженнях.

В особливих навантаженнях.

------------------------

11

Виберіть правильний варіант прикладення навантаження від власної ваги покриття на ферму у

випадку  жорсткого поєднання її з колонами.

------------------------

У вигляді рівномірно розподіленого навантаження по всій довжині верхнього

поясу , зібраної з вантажної площі, ширина якої дорівнює кроку ферм.

(ВІРНА)  У вигляді зосереджених сил, зібраних з вантажної площі, яка дорівнює добутку

(ВІРНА)  кроку ферм на крок вузлів в. п. ферми.

У вигляді двох пар горизонтальних сил в місцях жорсткого поєднання ферми з

колонами.

------------------------

12

Як визначається навантаження на поперечну раму від вертикального тиску коліс мостових

кранів?

------------------------

(ВІРНА)  За лінією впливу опорних реакцій від найбільш зближеної групи коліс двох кранів,

(ВІРНА)  розміщених по обидва боки рами.

За правилом  Вінклера.

Як сума опорних реакцій від двох підкранових балок , які спираються на колону

рами.

------------------------

13

Як визначається навантаження на раму  від поперечного гальмування кранового візка з

вантажем?

------------------------

Встановленою будівельними нормами часткою від максимального вертикального

тиску коліс крана з одного його боку.

(ВІРНА)  Встановленою будівельними нормами часткою від суми вантажопід'ємності крана

(ВІРНА)   та ваги візка, яка припадає на одне колесо крана з одного його боку.

Спеціальним окремим розрахунком підкраноих конструкцій з обох боків рами.

------------------------

14

Від яких умов залежить величина коефіцієнта сполучень ( рос. - сочетаний ) при визначенні

кранових навантажень?

------------------------

Від кількості кранів в кожному прогоні.

Від вантажопід'ємності кранів.

(ВІРНА)  Від режиму роботи кранів.

------------------------

15

Який фактор враховується аеродинамічними коефіцієнтами  при визначенні вітрового

навантаження?

------------------------

(ВІРНА)  Змінення величини вітрового тиску  в залежності від напрямку (кута ) дії вітру на

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
255 Kb
Скачали:
0