Технологічна карта на монтаж плит перекриття. Техніко-економічне порівняння варіантів кранів

Страницы работы

Содержание работы

 3.1. Технологічна карта на монтаж плит перекриття.

Область застосування.

Технологічна карта розроблена на монтаж плит перекриття 4-х поверхової будівлі центральної санітарно-епідеміологічної станції.

Конструктивна схема з поздовжніми несучими стінами. Висота будівлі 16,1м.

В склад робіт, розглянутих даною технологічною картою входить:

-  встановлення плит перекриття відповідно специфікації;

-  заливка стиків розчином (замонолічування).

3.1.1 Організація і технологія будівельного процесу.

Підготовка до виконання робіт :

До початку монтажу плит перекриття повинні бути закінчені:

-  роботи нульового циклу;

-  виконана цегляна кладка стін до проектної відмітки;

-  проведена інструментальна перевірка відповідності проекту цегляної кладки стіни;

-  завезені і складені збірні залізобетонні конструкції ;

-  плити перекриття повинні бути попередньо завезені на будівельний майданчик і складені на прокладках в штабелі висотою 2,5м;

-  висота прокладок повинна бути більшою висоти монтажних петель.

Монтаж плит перекриття виконати баштовим краном КБ 504.

Плити перекриття подаються до місця установки 4-рьох вітковими стропами.

Перед підйоиом конструкцію необхідно почистити від бруду чиснігу.

Необхідно:

-  перевірити правильність і надійність закріплення вантажозахоплюючих пристрїв;

-  строповку конструкції слід проводити тільки в місцях вказаних в проекті;

-  розстроповку встановлених конструкцій виконувати тільки після надійного їх закріплення;

-  замонолічування стиків проводити після вивірки правильного монтажу плит.

Перша плита монтується з риштувань, які використовували для кладки стін, наступні – з попередньо змонтованої плити.

При монтажі плит перекриття необхідно:

-  підготовити опорну поверхню і влаштувати постіль із розчину;

-  орієнтування і вкладання плити;

-  вивірка плити;

-  розстроповка плити.

Плити монтувати бригадою в складі 5чоловік.

3.1.2. Методи і послідовність виконання робіт

Монтажники М123 підготовляють поверхню на яку повинні опиратися плити перекриття. Монтажник М4 обдивляється плиту, збиває напливи бетону, навішує огорожу і проводить строповку, дає команду машиністу натягнути стропи, перевіривши правильне положення стропів, повідомляє монтажнику М1 про готовність плити перекриття до підйому. По команді монтажника М1 машиніст крана піднімає плиту перекриття і подає її домісця укладки, зупинивши її на висоті 300мм раніше підготовленого місця монтажу. Монтажники М1, М2, М3 стоячи на рухомих підмостках укладають плиту, притримуючи її за торці відтяжками і фіксують її положення. Плиту влаштовують в проектне положення по рискам нанесеним на опорній поверхні. Після влаштування плити монтажники М3, М2 звільняють крюки стропа для подачі наступної плити.

          При замонолічуванні швів між плитами бетонною сумішшю монтажники М5, М6 проводять наступні роботи, зачистивши шви, заливають їх готовою бетонною сумішшю розчинонасосом. Огородження знімають монтажники М3, М4 після замонолічування швів. Огородження розбирають і укладають в пакети, стропують і машиніст крана опускає пакети на землю.

          Операційний контроль якості робіт по монтажу плит перекриття виконувати у відповідності з вимогами СНиП  III-16-80 “Правила виконання робіт.”

Таблиця 3.1          

Операційний контроль якості

Назва операцій

Контроль якості виконання операцій

прорабом

майстром

Склад контролю

способи

час

Задіяні

служби

-

Підготовчі

роботи

Наявність спортів,

відповідної форми, відповідність геометричних розмірів проектним

Візуально

рулеткою

До початку монтажу

-

Перевірка зовнішніх поверхонь

-

Зовнішні дефекти. Правильність і надійність строповки. Зміщення осей конструкцій. Щільність опирання.

Візуально відвісом

В процесі монтажу

-

Спостере-ження за монтажем конструкцій

-

Відповідність технології монтажу проекту виробництва робіт, точність установки

Візуально

В процесі монтажу

-

Цоколі, герметизація швів

-

Марка і консистенція розчину, ретельна заробка швів

Візуально

В процесі заробки

-

3.2.Рекомендації по техніці безпеки

При виконанні монтажних робіт необхідно дотримуватись вимог СНиП III-4-80 “Техника безопасности в строительстве.” Особливу увагу звернути на:

-  до монтажу допускаються особи, старші 18ти років,які не мають протипоказань за станом здоров’я.

-   мають досвід роботи на монтажі не менше 1го року.

-  пройшли ввідний інструктаж та інструктаж на робочому місці.

-  роботу по монтажу збірних з/б конструкцій слід виконувати під керівництвом осіб, що мають необхідну технічну підготовку і право на виконання монтажних робіт.

Похожие материалы

Информация о работе