Технологічна карта на монтаж плит перекриття. Техніко-економічне порівняння варіантів кранів, страница 3

Конструкції перед підняттям повинні бути повністю підготовленими. До підняття необхідно виконати всі роботи, які важко виконувати на висоті, усунути всі знайдені дефекти. Строповка конструкцій повинна виконуватись таким чином, щоб при піднятті вони знаходились в положенні близькому до проектного.

3.6.Техніко-економічне порівняння варіантів кранів.

Для техніко-економічного порівняння варіантів кранів приймаємо  баштовий кран КБ-504, з такими технологічними параметрами: вантажопідйомність-10т., виліт стріли-35м., висота піднімання вантажу -  80м., та баштовий кран КБ-405 з такими технологічними параметрами: вантажопідйомність-10т., виліт стріли-25м., висота піднімання вантажу-57м.

Коефіцієнт використання крана по вантажопідйомності визначаємо за формулою:

     *      

*       де Qсер – середня вага елемента в групі елементів, що монтуються, т;

      Qмах – найбільша вантажопідйомність крана, т.

Визначаємо коефіцієнт використання крана по вантажопідйомності для першого варіанта крана КБ 504 за виразом:

                    

Визначаємо коефіцієнт використання крана по вантажопідйомності для другого варіанта крана КБ 405 за виразом:

                    

При монтажу плити вагою до 3т. коефіцієнт використання крана по вантажопідйомності буде становити 0,3, що відповідає нормативу.  

Визначаємо продуктивність кранів по підніманню конструкцій за таким  виразом:                   

де П – продуктивність кранів по підніманню конструкцій т/зм;

Тн – кількість фактично відпрацьованих машинозмін краном для монтажу конструкцій по даному процесу, маш.-зм.

V-вага конструкцій які необхідно монтувати, т.

Визначаємо продуктивність по підніманню конструкцій для першого варіанта крана  КБ-504  за виразом:

           

Визначаємо продуктивність по підніманню конструкцій для другого варіанта крана  КБ-405  за виразом:

           

Загальна собівартість експлуатації кранів визначається за формулою:

             

де Смаш.змін – собівартість маш.змін крана, грн.;

         І = 8,55 – коефіцієнт перерахування цін з 1984 року на 2011 рік;

        M – затрати машинного часу, маш.зм.

Визначаємо собівартість експлуатації крана для першого варіанта КБ-504 за виразом :

         

Визначаємо собівартість експлуатації другого варіанту крана КБ-405 за виразом :

         

Визначаємо вартість основних виробничих фондів за формулою:

         

де Вн  - балансова вартість кранів, грн.;

*- кількість фактично-відпрацьованих маш.-змін по монтажу, змін.;

     - нормативний час роботи крана на протязі року, змін.

Визначаємо вартість основних виробничих фондів для першого варіанту крана КБ-504 за виразом:

         

Визначаємо вартість основних виробничих фондів для другого варіанту крана КБ-405 за виразом:

         

Приведені витрати по експлуатації крана визначаються за формулою:

         

де Ен=0,15 – нормативний коефіцієнт економічної ефективності капітальних вкладень.

Приведені витрати по експлуатації для першого варіанту крана КБ-504  визначаємо за виразом:

         

Приведені витрати по експлуатації для другого варіанту КБ-405 крана визначаємо за виразом:

         

Собівартість виконання будівельно-монтажних робіт визначаємо за формулою:

           

де С – собівартість виконання будівельно-монтажних робіт, грн.;

Змаш., Зр – відповідно заробітна плата машиністів крана та робітників-монтажників,грн.;

Собівартість виконання будівельно-монтажних робіт для першого варіанта крана КБ-504  визначаємо за виразом:

         

Собівартість виконання будівельно-монтажних робіт для  другого варіанта крана КБ-405 визначаємо за виразом:

         

Приведені витрати по монтажу конструкцій визначаємо за формулою:

         

Приведені витрати по монтажу конструкцій для першого варіанту крану КБ-504  визначаємо за виразом:

         

Приведені витрати по монтажу конструкцій для другого варіанту крана КБ-405визначаємо за виразом:

         

Загальний економічний ефект використання кранів визначається за формулою:

         

Загальний економічний ефект використання крана для першого варіанту крана КБ – 504 визначаємо за виразом:

              

Загальний економічний ефект використання крана для другого варіанту крана КБ-405 визначаємо за виразом:

       

Висновок: В результаті порівняння варіантів кранів приймаємо перший варіант ,а саме баштовий кран  КБ-504, який більш ефективніший по економічним показникам. Економічний ефект використання крана КБ-504 становить 11866,5грн.

Опоряджувальні роботи

До опоряджувальних робіт відносяться: штукатурні, малярні і роботи по склу. Повинно бути передбачено централізоване приготування розчину, масляних і сталевих складів і напівфабрикатів для виробництва штукатурних і малярних робіт.

Матеріали і вироби для опоряджувальних робіт повинні задовольняти  відповідні стандарти і СНиП.

Підготовка до фарбування столярних виробів збірних конструкцій і сан- приладів виконується на заводі, а на будівельній ділянці виконується тільки кінцеве фарбування їх після влаштування на місце.