Технологічна карта на монтаж плит перекриття. Техніко-економічне порівняння варіантів кранів, страница 2

-  елемент, що подається опускають над місцем його встановлення не більш ніж на 50см. Вище проектного положення, після чого монтажники наводять його на місце встановлення. 

-  забороняється встановлювати підняті елементи на вису;

-  зона небезпечна для знаходження людей під час перехрещення, встановлення і закріплення елементів і конструкцій повинна бути позначена добре видимими попереджувальними знаками, і в окремих випадках потрібно подавати сигнали.

-  при монтажі плит перекриття під час знаходження на плитах, монтажники повинні прикріплюватись поясами безпеки до монтажних петель. Забороняється монтажникам знаходитись на стіні.  

3.3. Техніко – економічні показники.

В цьому розділі наводяться такі ТЕП:

1.Об’єм робіт 1441,5 м2

2. Працеємність виконання процесів  177,35 люд. - дн;

3. Працеємність на одиницю  0,04 люд.-дн/м2;

4. Виробітка на одного робітника в зміну  29,74 м2;

5. Кількість затрачених маш. - змін на процес  19,15 маш. - змін;

6. Заробітна плата на весь обсяг робіт  1055-23 грн.;

7. Заробітна плата на одиницю  0,98 грн/м2.

3.4. Матеріально – технічні ресурси.

В розділі наведені:

-  потреба в матеріалах і технічних ресурсах, необхідних для виконання даного будівельного процесу.

Таблиця 3.2

Потреба в основних матеріалах і напівфабрикатах

№п/п

Назва
Марка

Одиниці виміру

кількість

1

2

3

4

5

1.

Плити перекриття

ПК 63.15 – 4АтVт

ПК 42.15 – 6Т

ПК 42. 2 – 6Т

ПК 60. 2 – 6 АтVт

ПК 30.15- 6 АтVт

ПК 60. 2 – 4 АтVт

ПК 63.15 - 6 АтVт

 

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

33

3

12

15

15

47

21

2.

Бетонна суміш для замонолічування стиків.

В15

М3

3,36

-  потреба в машинах, інструментах, інвентарі і устаткуванні;

Таблиця 3.3

Потреба в машинах, інструментах, інвентарі і устаткуванні.

№п/п

Назва

Тип

Марка

Кіль-кість

Технічна характеристика

1

2

3

4

5

6

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Кран

Ящик для розчину.

Запобіжний пояс.

Лом монтажний.

Лопата підбірна

Рулетка вимірювальна

Строп чотирьохвітковий

-

-

-

ЛМ-24

ЛМ-2

83-20

ТК-37

КБ-504

РУ32.47

ГОСТ 578-872

ГОСТ 1404-84

ГОСТ 3620-76

ГОСТ 7580-78

ГОСТ 3071-74

1

2

2

2

2

2

4

Місткість 25м3

Вантажо-

підйомність 50кН.

-  потреба в експлуатаційних матеріалах;

Таблиця 3.4

Потреба в експлуатаційних матеріалах

№п/п

Назва

Одиниці виміру

Норма на одиницю роботи машини

Прийнятий обсяг робіт

1

2

3

4

5

1.

2.

1.  Масла спеціальні

Масло індустріальне звичайного призначення

2.  Змазки пластичні

А) Змазка  солідол;

Б) Змазка для просочування сердечників і сталевих каналів.

кг.

кг.

кг.

0,04

0,01

                   0,06

4,80

1,3

                     8,0

3.5. Опис технології виконання робіт.

              Земляні роботи.

При будівництві центральної санітарно-економічної станції виконують наступні види земляних робіт:

-  зрізка рослинного шару;

-  планування території;

-  розробка грунту в траншеях і котловані;

-  доробка земляних робіт вручну;

-  зворотня засипка грунту і підсипка грунту під підлогу.

Зрізка рослинного шару і планування ділянки здійснюється бульдозером   Д-493 на базі трактора С-100. Товщина шару, який зрізається до 0,4м. Зрізка рослинного шару бульдозером виконується за схемою: бульдозер зрізає і транспортує грунт в напрямку перпендикулярному до осі ділянки, окремими полосами, які відповідають ширині відвалу бульдозера. Після завантаження бульдозер повертається  заднім ходом в інше місце і знову виконує зрізку рослинного шару в полоси, характерно першій полосі. Планування здійснюється також бульдозером Д-493 на базі трактора С-100 відповідно планувальних відміток генплану. Розробка грунту в котловані фундаменту виконується екскаватором Е-257, обладнаним зворотною лопатою, ємністю ковша 0,25 м3. Розробка здійснюється лобовим забоєм. Виїмка траншеї виконується з недобором 10 см. Перебір грунту в траншеях нище проектних відміток закладання фундаментів не допускається.

Недобраний грунт розробляється вручну безпосередньо перед монтажем фундаментних подушок.

Монтажні роботи