Тестові завдання з дисципліни "Будівельні конструкції" (робота балок в пружно-пластичній стадії, перерізи зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі, різниця між конструктивною схемою споруди і її розрахунковою схемою)

Страницы работы

Содержание работы

Завдання 1а.

1

Коли  допускається робота балок в пружно - пластичній стадії від дії статичних навантажень ?

Для балок, які відносяться до четвертої групи конструкцій

Для балок з ускладненою схемою балочної клітки

Для балок зі сталі  низької і середньої міцності з розрахунковим опором сталі до 580 МПа

Для всіх розрізних балок

2

В якому місці  каркасу будівлі треба  встановлювативертикальні зв'язкип о   в с і й в и с о т і  колон?

 В крайніх кроках колон на обох кінцях температурних блоків (каркасів).

 Посередині температурних блоків (каркасів).

В крайніх кроках колон і  посередині температурних блоків (каркасів).

3

Які  параметри  приймаються за основу для визначення перерізів зв'язків між елементами сталевого каркасу будівлі?

Гранична гнучкість.

Конструктивні вимоги.

Результати  розрахунку на міцність.

4

В чому полягає різниця між  конструктивною схемою споруди   від її розрахункової схеми?

У функціональному  призначенні кожної з цих схем.

 У ступені деталізації схеми в цілому та окремих її елементів.

В округленні основних габаритних розмірів схеми.

5

Які додаткові зусилля, окрім моменту та  перерізуючої сили, виникають в сталевому настилі балочної клітки  при відношенні його прогону між балками до його товщини в межах від 50 до 300 ?

Зсув

Крутіння

Розтяг

Стиск

6

Завдяки більш рівномірному розподілу зусиль в балках балочної клітки   можна досягти

економії сталі при такому конструктивному рішенні :

 При жорсткому поєднанні балок

При шарнірному поєднанні балок

В нормальній схемі балочної клітки

В ускладненій схемі балочної клітки

7

На дію яких зусиль розраховані діагональні та хрестоподібні зв'язки  між колонами сталевого каркасу?

 Розтягуючих.

Стискуючих.

Згинаючих.

8

Коли не треба перевіряти загальну стійкість головних  складених балок балочної клітки ?

В балочній клітці з ускладненою схемою розташування балок

 При суцільному  жорсткому настилі , безперервно закріпленому по довжині   балок

При незначних технологічних навантаженнях на площадку

При застосуванні для виготовлення балок високоміцної сталі

9

За яких умов приймається   висота головної балки ?

 З умов достатньої жорсткості та найменших витрат металу

З умов найменшої будівельної висоти площадки та габаритів під площадкою

З естетичних умов

З умов безпечної експлуатації та корозійної стійкості

10

Що розуміється під терміном "місцева стійкість" для головної складеноїбалки ?

Стійкість ділянки балки в найбільш напруженому місці по її довжині

Стійкість окремих ділянок стінки або поясів балки при дії  критичних нормальних або дотичних напружень

Стійкість опорної частини балки від дії максимальної опірної  реакції

Стійкість середньої частини балки від дії максимального згинаючого моменту

Завдання 2а.

1

До якої системи сил відносяться опорні реакції балок ?

До системи зовнішніх сил

До системи внутрішніх зусиль

В залежності від виду розрахункової схеми та навантажень на балку - до системи  внутрішніх або зовнішніх сил

2

В якому місці простої розрізної балки, яка згинається від дії рівномірно розподіленого навантаження, виникає найбільша за абсолютною величиною перерізуюча сила ?

На опорах

В середині прогону балки

На відстані однієї шостої довжини балки від опор

3

В чому полягає основна суттєва корисність допущення в розрахунках  при роботі деяких конструкцій  пружно-пластичної або пластичної стадії ?

В більш рівномірному розподілі напружень в перерізах елементів

В можливості збільшення величини розрахункового навантаження на конструкцію

 В можливості зменшення розмірів перерізів елементів конструкцій

4

Виберіть вірну відповідь на таке питання:

 -  Які існують основні види  простих статично визначених балок ?

 а) Балки, які вільно лежать на двох опорах;

б) балки, один кінець яких жорстко защемлений. а другий кінець вільний;

в)балки, які вільно лежать на двох опорах, а  один або обидва кінці виступають за  опори

а) Балки, які вільно лежать на трьох опорах;

б) балки. один кінець яких жорстко защемлений, а другий спирається шарнірно на опору;

в) балки, обидва кінці яких закріплені шарнірно-нерухомо

а) Балки, обидва кінці яких жорстко защемлені;

б) балки, які вільно лежать на необмеженій(більше двох) кількості опор;

в) балки з жорстко защемленими обома кінцями і з шарніром в прогоні.

5

Якими конструктивними заходами раціональніше збільшити місцевустійкість стінки в середній частині  головної балки?

Застосуванням більш міцної сталі

Збільшенням товщини стінки

Частішим встановленням поперечних ребер

Встановленням  поздовжніього  ребра жорсткості

6

Яким способом визначаються невідомі опорні реакції простих балок ?

Складанням рівнянь рівноваги системи зовнішніх сил, під дією яких знаходиться  нерухома балка

Складанням рівнянь, що витікають з умов обмеження деформацій вузлів і ділянок балки

Складанням комбінацій рівнянь рівноваги діючих сил і умов деформацій балок

7

Яким способом визначаються невідомі опорні реакції статично невизначених балок ?

Складанням рівнянь рівноваги системи зовнішніх сил, під дією яких знаходиться нерухома балка

Складанням рівнянь, що витікають з умов обмеження деформацій вузлів та ділянок балки

 Складанням комбінацій рівнянь рівноваги системи зовнішніх діючих сил і умов   деформацій балки

8

Виберіть найбільш раціональну область застосування центрально стиснутих колон  з суцільним перерізом:

В умовах агресивного середовища

При значних навантаженнях та невеликих висотах

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Тестовые вопросы и задания
Размер файла:
132 Kb
Скачали:
0