Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 18

          Слід зазначити і те, що керівники проводять неправильну політику кредитування своїх покупців, у зв'язку з чим, підприємство має велику суму дебіторської заборгованості. У свою чергу це також впливає на зменшення виручки, оскільки|тому що| через відсутність засобів, які вкладені в дебіторів, немає можливості|спроможності| генерувати ними, щоб одержати|отримати| більше прибутку. І у зв'язку з цим ДХК«ЛВР» довелося|припало| узяти довгостроковий кредит. Позитивним моментом можна відзначити те, що за 2004 рік у борг покупцям було продано товарів на багато менше, ніж в попередньому році, але|та| сума дебіторської заборгованості, як і раніше  продовжує залишатися високою.

          Керівникам  слід звернути увагу на те, що у|в,біля| даного підприємства недостатньо грошових коштів для покриття своїх поточних зобов'язань, в зв'язку, з|із| чим воно є|з'являється,являється| неплатоспроможним.    Аналіз банкрутства|банкротства| показав, що вірогідність|ймовірність| банкрутства|банкротства| е висока.

Загалом можна зробити висновок|виведення|, що якість управління підприємства  представлена|уявлена| як дуже низька, але|та| якщо керівництво звернути увагу на вище перелічені помилки в управлінні діяльністю і вживе заходи по їх усуненню, то цілком|сповна| реально, що ДХК«ЛВР» буде представлена|уявлена|, як підприємство з|із| хорошим|добрим| розвитком виробництва.

 Список використаної літератури

1.  Навчальний посібник

Л. Р. Реву,  А.Н. Цепляєв, Ю. Б. Рабиніна. Фінансовий аналіз. – Харків: Нац. аерокосмічний . ун-т| «ХАИ|», 2003. - 98 с.

2.  Навчальний посібник

Т.В. Литвина, Л.Г. Рева, Ю.Б. Рабиніна. Фінансовий аналіз. – Харків: Нац. аерокосмічний. ун-т| «ХАИ|», 2004. - 81 с.

3.  Навчальний посібник

Т.В. Литвина, Л.Г. Рева. Комплексній фінансовий аналіз. – Харків: Нац. аерокосмічний |. ун-т| «ХАІ», 2006. - 43 с.

4.  Навчальний посібник

О. Кононенко. Аналіз фінансової звітності. – 2-е видання, перероблене  і доповнене – Харків: Чинник|фактор|, 2003. – 148с.

5.  Монографія – один автор

Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання|. – К.: КНЕУ|

 2001.- 387 с.

Зміст|вміст,утримання|

Введення|вступ| 

1.  Аналіз фінансового стану підприємства

1.1. Характеристика ДХК«ЛВР» 

1.2. Загальна|спільна| характеристика складу, структури і динаміки статей балансу

1.3. Аналіз майнового положення|становища| підприємства і джерел його формування |часток|

1.4. Аналіз фінансової стійкості підприємства

2.  Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства

3.  Аналіз фінансових результатів прибули ДХК«ЛВР» 

4.  Аналіз економічної ефективності підприємства

4.1. Аналіз рентабельності ДХК«ЛВР» 

5.  Аналіз показників інтенсивності підприємства

5.1. Аналіз ділової активності ДХК«ЛВР» 

6.  Аналіз неплатоспроможності і діагноста банкруцтва|банкротства|

7.  Оцінка кредитоспроможності ДХК«ЛВР» 

Висновки|виведення|

Додаток|застосування| А

Додаток|застосування| Б

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського

«Харківський авіаційний інститут»

Факультет економіки і менеджменту

Кафедра фінансів

КУРСОВА РОБОТА

По АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ

ДХК«ЛВР» 

Виконав: студент 644-ф| гр.

Кутовенко О.І.

                                                                       Перевірила: старший викладач

Рева Л.Г.

Харків 2006