Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 11


4. Аналіз економічної ефективності підприємства

4.1. Аналіз рентабельності ДХК «ЛВР»

          Рентабельність – це відносний показник,  що визначає рівень прибутковості бізнесу. Показники рентабельності характеризують ефективність роботи підприємства в цілому|загалом|, прибутковість різних напрямів|направлень| діяльності (виробничої, комерційної, інвестиційної і т.д.); вони більш повно, чим прибуток, характеризують остаточні результати господарювання, тому що|бо| їх величина показує співвідношення ефекту з|із| наявними|готівковими| або спожитими ресурсами. Ці показники використовуються для оцінки діяльності підприємства і як інструмент в інвестиційній політиці і ціноутворенні, а також в сукупності з|із| коефіцієнтами оборотності  характеризують економічну ефективність і ділову активність підприємства.

          У фінансовому аналізі використовується велике число показників рентабельності, які всесторонньо|всебічно,усебічно| відображають|відбивають| ефективність господарської діяльності підприємства. Всі вони відносні, і показують, скільки прибутку (балансової, чистої, операційною і інший) доводиться|припадає,приходиться| на одиницю реалізованої продукції (активів, виробничих фондів|фундацій|, власного капіталу і т.д.).

          Основні показники рентабельності можна об'єднати в наступні|слідуючі| групи:

·  показники рентабельності капіталу (інвестицій);

·  показники рентабельності продукції (рентабельність виробництва і рентабельність продажів).

           Показники рентабельності капіталу формуються як відношення|ставлення| прибули до різних показників авансованих засобів, серед яких найбільш важливим|поважним| є сукупний капітал підприємства або всі активи, інвестиційний капітал, власний капітал. Ці показники відповідають інтересам всіх учасників підприємства і залежать від фінансових результатів діяльності підприємства і структури його фінансових ресурсів.

          Рентабельності виробничої діяльності обчислюється шляхом відношення|ставлення| валового прибутку до собівартості реалізованої продукції або чистого прибутку від операційної діяльності до витрат від операційної діяльності, або чистого прибутку до загальних|спільних| витрат підприємства.    

          При оцінці рентабельності продажів на основі показників прибули і виручки від реалізації розраховуються коефіцієнти рентабельності по всій продукції в цілому|загалом| або по окремих її видах. Існує безліч показників оцінки рентабельності продажів і це обумовлено вибором того або іншого прибутку, найчастіше використовуються валовий, операційний і чистий прибуток.

Таблица4.1.1.

Показники рентабельності капіталу ДХК «ЛВР»

Назва показника

Формула розрахунку

Значення за звітний період

тис. грн.

Рентабельність активів

Чистий прибуток

Середньорічна вартість капіталу

0,037

Рентабельність власного капіталу

Чистий прибуток

Середньорічна вартість власного капіталу

-0.17

Рентабельність основних фондів|фундацій|

Чистий прибуток

Середньорічна вартість основних фондів|фундацій|

-0,13

Рентабельність оборотних активів

Чистий прибуток

Середньорічна вартість оборотних активів

0,05

Рентабельність необоротних активів

Чистий прибуток

Середньорічна вартість необоротних активів

-0,15

На жаль, проаналізувати яких змін по рентабельності капіталу пізналоДХК «ЛВР», у|в,біля| нас немає можливості|спроможності|, оскільки|тому що| відсутні дані балансу (форми 1) за попередній звітний рік. Згідно показникам таблиці 4.1.1. можна сказати тільки|лише| наступне|слідуюче|, що кожна одна грн. вкладеного капіталу приносить прибуток підприємству у розмірі 0,037 тис. грн.