Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 7

                   Фінансова стійкість –  це стан фінансових ресурсів, при якому підприємства, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне|здібне| шляхом їх ефективного їх використання забезпечити безперервний процес виробничо-торгової|торгівельної| діяльності, а також провести|виробити,справити| витрати|затрати| на його розширення і оновлення.

        Основним абсолютним показником фінансової стійкості є|з'являється,являється| сума власного оборотного капіталу. Вона визначається як різниця між власним капіталом підприємства і вартістю  необоротних активів.


    Таблиця 1.5.1

    Аналіз фінансової стійкості

№ п/п

Показник

Сума, тис. грн.

на початок звітного періоду

на кінець звітного

| періоду

1

Власний капітал

12819.00

10543.00

2

Необоротні активи

7014.00

6441.00

3

Власні оборотні кошти

5805.00

4102.00

4

Довгострокові зобов’язання |

1564.00

2999.00

5

Наявність власних довгострокових джерел покриття запасів

7369.00

7101.00

6

Короткострокові кредити і позики|позички|

-

-

7

Загальний|спільний| розмір джерел покриття запасів

7369.00

7101.00

8

Запаси

12029.00

       11800.00

9

Надлишок(+) або недолік|нестача|(-) власних |  оборотних коштів

-6224.00

-7698.00

10

Надлишок(+) або недолік|нестача|(-) власних| засобів і довгострокових кредитів і позик|позичок|

4660.00

-4699.00

11

Надлишок(+) або недолік|нестача|(-) основних джерел покриття запасів

4660.00

-4699.00

12

Тип фінансової стійкості

          Фінансовий стан підприємства за звітний період не зазнав змін. Впродовж|упродовж| звітного періоду підприємство залишається в кризовому|кризисному| стані. Це відбувається|походить| через невелику кількість власних і оборотних коштів (на початок періоду складає 5805.00 тис. грн|. а на кінець періоду 4102.00 тис. грн.|) і довгострокових зобов'язань                ( складає на початок періоду 1564.00 тис. грн|. на кінець 2999.00 тис. грн.)

і відсутність короткострокових|короткотермінових| кредитів і позик|позичок|, які не покривають запаси, які складають на початок періоду 12029 тис грн. а на кінець періоду 11800 тис. грн. При цьому СК| зменшився на 2276 тис. грн. Підприємству слід вжити заходи до швидкого встановлення фінансової стійкості.

Окрім|крім|  наявності власних оборотних коштів і робочого капіталу, фінансову стійкість характеризують фінансові коефіцієнти. У таблиці аналіз деяких фінансових коефіцієнтів. Хоча існує безліч коефіцієнтів тих, що оцінюють ринкову стійкість, в таблиці нижче приведені основні.

  Таблиця 1.5.2

Аналіз фінансових коефіцієнтів

Коефіцієнт

2004 рік

Відхилення

Початок

роки

кінець року

Коефіцієнт фінансового ризику

0.09

0.08

-0.01

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,07

0,7

0.63

Коефіцієнт фінансової залежності

2.1

1.6

-0.5

Зниження коефіцієнта фінансового ризику (на 0,01) говорить про те, що частка|доля| позикових засобів в сумі валюти балансу скоротилася. Хоч і зниження є, але|та| воно не вплинуло на структуру майна підприємства. Зменшилася частка власного капіталу, який використовується для фінансування поточної діяльності підприємства. Збільшилася частка|доля| власних засобів підприємства в загальній|спільній| сумі коштів, авансованих в його діяльність. Значення коефіцієнта фінансової залежності прагне до одиниці (2.1-1.6), якщо така тенденція продовжуватиметься|триватиме|, то власники повністю фінансуватимуть своє підприємство. Проте|однак|, така ситуація прийнятна в звітному періоді. Зростання|зріст| коефіцієнта автономії означає, що підприємство фінансово стійкіше, стабільніше і більш незалежно від зовнішніх кредиторів.