Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 15


Двофакторная модель Альтмана має такий вигляд|вид|:

Z= - 0,3877 - 1,0736K1 + 0,0,0579K2, де

Z – інтегральний показник рівня загрози|погрози| банкруцтва|банкротства|;

К1 – коефіцієнт поточної ліквідності (покриття);

К2 – співвідношення зобов'язань і сукупного капіталу підприємства.

  Якщо Z < 0 – вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства| підприємства невелика;

           Z = 0 – вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства| оцінюється в 50%;

           Z > 0 – висока вірогідність|ймовірність| банкруцтва|банкротства|.

Перехід України від командно-адміністративної господарювання моделі до ринкової супроводжується|супроводиться| зміною умов і принципів функціонування підприємств. Тому гостро з'явилася проблема банкруцтва|банкротства| суб'єктів господарювання, виникла необхідність його регулювання на державному рівні, потреба в розробці системи діагностики і уникнення банкруцтва|банкротства|, а також стратегій виходу з|із| кризових|кризисних| ситуацій на самих підприємствах. Тому ми також використовуємо модель для діагностики банкрцтва|банкротства| українських підприємств, яка грунтується на порівнянні  фактичних значень фінансових показників нашого підприємства з|із| їх нормативними значеннями. Ця модель має такий вигляд|вид|:

Z=, де

Z – інтегральний показник для виявлення рівня загрози|погрози| банкруцтва|банкротства|;

Nі – відношення|ставлення|  показника фінансового стану до його нормативного значення;

n – кількість показників;

N1 –  коефіцієнт абсолютної ліквідності, розділений на його нормативне значення – 0,2;

N2 – коефіцієнт концентрації власного капіталу, розділений на його нормативне значення – 0,5;

N3 – показник рентабельності власного капіталу, розділений на його нормативне значення, яке можна розрахувати так: 0,1+1,1b3(b- це річний темп інфляції).

Коли всі показники на нормативному рівні і краще його Z=0. Більшому значенню Z відповідає вищий рівень загрози|погрози| банкруцтва|банкротства|.

Розрахуємо  рівень загрози|погрози| банкрутцва|банкротства|, всі розрахунки запишемо  у вигляді таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

Розрахунок рівня загрози|погрози| банкруцтва|банкротства| на 31.12.2005 рік

ДВХ «ЛВР»                                              

                                   Показники

Розрахункова

формула

Розрахунок

Фактичне значення показника

Нормативне значення показника

Співвідношення між фактичним і нормативним значенням

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0.003

0,2

0.015

Коефіцієнт концентрації власного капіталу

0.45

0,5

0.9

Рентабельність власного капіталу

0.26

0.23

1.13

Z=0,71к+0,84к +3,10к +0,42к +0,995к

к=                                 к=

к=                              к=

к=                     к=

к=                                      к=

к=                                    к=

Унаслідок|внаслідок| даного проведеного аналізу можна зробити наступні|слідуючі| висновки|виведення|: підприємство здійснює свою діяльність в основному за рахунок власних засобів, хоч і має поточну неплатоспроможність, яка може бути в будь-якого добре працюючого підприємства і практично не впливає на ступінь|міру| платоспроможності, тому що|бо| рівень банкруцтва|банкротства| не високий. Методичні рекомендації [3, 9-14c.]