Аналіз фінансового стану підприємства ДХК «ЛВР», що займається машинобудуванням, страница 10

На формування чистого прибутку впливають такі показники: дохід|доход| від реалізації продукції, розмір якого залежить від об'ємів|обсягів| і структури виробництва по видах продукції і ринкових цін кожного виду продукції;

сукупні витрати|затрати| на виробництво і збут продукції, які включають собівартість реалізованої продукції, адміністративні витрати|затрати| і витрати|затрати| на збут, а також величину амортизаційних відрахувань.

Таблиця 3.1

Аналіз фінансових результатів підприємства ДХК «ЛВР»

№ п/п

Показник

Сума за період

Тис. грн.

Зміни показника за звітний період

Звітний

Попередній

Абсолютні

тис. грн.

Темпи зростання|зросту| %

1

Чистий дохід|доход| (виручка) від реалізації продукції

4993,4

5857,1

-863,7

85,3

2

Собівартість реалізованої продукції

3809,2

4261,6

-452,4

89,4

3

Валовий прибуток від реалізації (с.1-с.2)

1184,2

1595,5

-411,3

74,2

4

Адміністративні витрати

475,6

401,3

74,3

118,5

5

Витрати на збут

344,3

242,0

102,3

142,3

6

Інші операційні витрати

96,8

177,3

-80,5

54,6

7

Собівартість реалізованої продукції з урахуванням|з врахуванням| адміністративних витрат на збут (с.2+с.4+с.5+с.6)

4725,9

5082,2

-356,3

93,0

8

Прибуток від реалізації (с.1 – с.7)

267,5

774,9

-507,4

34,5

9

Інші операційні доходи

81,1

71,6

9,5

113,3

10

Прибуток від операційної діяльності (с.8+с.9)

348,6

846,5

-497,9

41,2

11

Інші доходи

1,3

4,5

-3,2

28,9

12

Фінансові витрати

0,2

-

0,2

Х

13

Інші витрати

70,6

55,4

15,2

127,4

14

Прибуток від звичайної|звичної| діяльності (с.10+с.11-с.12-с.13)

279,1

795,6

-516,5

35,1

15

Податок на прибуток

124,4

238,7

-114,3

52,1

16

Надзвичайні витрати

0,2

-

0,2

Х

17

Чистий прибуток (с.16 – с.17)

154,5

556,9

-402,4

27,7

18

Чистий грошовий потік (чистий прибуток плюс амортизація)

331,2

687,4

-356,2

48,2


Дані таблиці 3.1. дають можливість|спроможність| проаналізувати позитивні і негативні тенденції у формуванні прибули. Вони говорять про те, що за даний період структура  чистого прибутку підприємства різко змінилася, майже на 28 % знизилася, це відбулося із-за скорочення прибули від операційної діяльності на 497,9 тис. грн., яка,  в свою чергу знизилася за рахунок зменшення валового прибутку на 74,2 % в порівнянні з попереднім роком, при цьому відбулося збільшення операційних витрат на 96 100 тис. грн., що є негативним|заперечним| показником для підприємства. Інші операційні доходи також зросли на 9 500 грн., що є позитивним показником, але|та| їх сума зовсім не значна проти|супроти| вище сказаних витрат і вона майже ніякого|жодного| сильного вплив не надала|зробила,виявила,чинила| на збільшенні операційного прибутку. 

На формування прибули від звичайної|звичної| діяльності, яка також скоротилася на 516,5 тис. грн., це відбулося в свою чергу за рахунок зниження прибули від операційної діяльності, а також за рахунок зниження фінансових доходів і збільшення фінансових витрат.

Чистий грошовий потік можна визначити як суму чистого прибутку і амортизаційних відрахувань. На відміну від інших видів витрат|затрат| нараховані амортизаційні відрахування залишаються на рахунку|лічбі| підприємства, поповнюючи|доповнюючи| залишок|остачу| ліквідних засобів. Амортизаційні відрахування грають важливу|поважну| роль в системі обліку|урахування| і планування|планерування| діяльності підприємства. Вони є|з'являються,являються| внутрішнім джерелом фінансування. Розмір амортизаційних відрахувань зменшує прибуток, який підлягає оподаткуванню. Таким чином, амортизаційні відрахування – це істотний|суттєвий| чинник|фактор| стимулювання інвестиційної діяльності підприємства.