Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь)

Страницы работы

Содержание работы

Файл Тлумачний словник з матеріалознавства

КОРОТКИЙ ТЛУМАЧНИЙ СЛОВНИК З МЕТАЛОЗНАВСТВА

А

АБСОРБЦІЯ — поглинання речовини (абсорбату, чи абсорбованої речовини) з газоподібного середовища всім об'ємом рідких чи твердих тіл (абсорбентів): 1. Абсорбція протікає на межі газ—метал. 2. На відміну від адсорбції абсорбція проходить у всьому об'ємі поглинача. 3. Швидкість абсорбції залежить від того, наскільки концентрація газу, що поглинаєть ся в газовій суміші переважає концентрацію цього компоненту над абсорбентом.

АВТОМАТНА СТАЛЬ — конструкційна вуглецева сталь з підвищеним вмістом 0,08…0,30%S і до 0,15%Р, яка застосовується для виготовлення деталей на металорізальних верстатах-автоматах: Для підвищення міцності автоматні сталі часто піддають холодному протягуванню. 2. Автоматні сталі використовуються головним чином для виготовлення болтів, гайок, деяких деталей автомобілей, пристроїв і ін. 3. При обробці автоматної сталі  на верстатах-автоматах утворюється крихка, легко віддільна стружка і чисто оброблена поверхня виробів.

АДГЕЗІЯ — злипання поверхонь двох різнорідних твердих чи рідких тіл: 1. При створенні склопластиків використовується полімер, що має хорошу адгезію до скляного волокна. 2. Для підвищення адгезії в склад клею чи плівкоутвірного полімеру вводять активні додатки. 3. Адгезія полімерів визначається близькістю їх полярностей.

АДСОРБЦІЯ — поглинання речовини (абсорбату) з газоподібного середовища чи рідкого розчину поверхнею твердих чи рідких тіл (адсорбентів): 1. Явище адсорбції тісно пов'язане з особливими властивостями речовини в поверхневому шарі. 2. В промисловості адсорбцію здійснюють в спеціальних апаратах — адсорберах. 3. Фізична адсорбція на відміну від хімічної не супроводжується вагомими змінами молекул  адсорбованої  речовини  — адсорбату. 4. Адсорбція застосовується для розділення газових і рідких сумішей, осушення і очищення газів і рідин.

АЗОТУВАННЯ — дифузійне насичення азотом поверхневого шару (0,2—0,8 мм) металевих виробів при нагріванні в атмосфері аміаку для підвищення поверхневої твердості, зносостійкості, границі витривалості, корозійної стійкості: 1. Антикорозійному азотуванню можна піддавати будь-які сталі і чавуни. 2. Для скорочення тривалості процесу застосовують двоступеневе азотування. 3. Азотування здійснюють після механічної і термічної обробок. 4. Азотування широко застосовують в промисловості, в тому числі для деталей, що працюють при температурах до 500—600 °С (гільзи циліндрів, колінчасті вали, деталі паливної апаратури двигунів і ін.); 5. Азотування застосовується для обробки болтів, тяг, вентилів, деталей приладів.

АЛІТУВАННЯ — дифузійне насичення поверхневого шару виробів зі сталі, чавуну і деяких інших сплавів алюмінієм на глибину 0,02—0,8 мм з метою підвищення жаростійкості: 1. Швидкість газового алітування в 4—5 раз більше, ніж алітування в порошкоподібних сумішах. 2. Газове алітування здійснюють в закритих ретортах. 3. Алітуванню піддають різноманітні деталі, що працюють при високих температурах.

АЛОТРОПІЧНА МОДИФІКАЦІЯ — різноманітні кристалічні форми однієї речовини: 1. При низьких температурах стабільна алотропічна модифікація Sn з решіткою алмазу Snα, яка при нагріві змінюється модифікацією Snβ з більш слабким металевим зв'язком; 2. Алотропічні модифікації речовини позначаються грецькими буквами α, β, γ, δ і т. д. 3. Перетворення однієї алотропічної модифікації металу в іншу відбувається при певній температурі і супроводжується поглинанням чи виділенням тепла.

АЛОТРОПІЯ — існування одного і того ж хімічного елемента у вигляді двох чи кількох простих речовин, різних за кристалічними формами і властивостями: 1. Окрім температурної алотропії деякі речовини змінюють свою кристалічну структуру при підвищенні тиску. 2. Явище алотропії досліджують термічним, магнітним і іншими методами. 3. Алотропія приводить до утворення молекул з різним числом атомів (наприклад, кисень О2 і озон О3) чи різних кристалічних форм (наприклад, вуглець утворює графіт і алмаз).

АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ — сплави на основі алюмінію: 1. Хімічний склад алюмінієвих сплавів, які обробляють тиском, визначається необхідністю отримання оптимального комплексу механічних, фізичних і хімічних властивостей. 2. Алюмінієві сплави системи Аl-Мg-Si зміцнюються термічною обробкою. 3. Алюмінієві жаростійкі сплави системи А1-Си-Мп застосовують для виготовлення виробів, які тривалий час працюють при підвищених температурах. 4. Ливарні алюмінієві сплави системи Аl-Sі відрізняються високими ливарними властивостями і застосовуються для отримання виливок всіма способами лиття.

Похожие материалы

Информация о работе