Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 10

ІЗОТЕРМІЧНЕ ГАРТУВАННЯ — гарту вання, яке полягає в різкому охолодженні сталі до температури 300—400 °С і подальшій тривалій витримці при цій температурі: 1. При ізотермічному гартуванні сталь нагрівають до температури аустенітизації, швидко охолоджують до температури, трохи більшої за температуру початку мартенситного перетворення, витримують при цій температурі до повного розпаду аустеніту з будь-якою швидкістю. 2. Сталь при ізотермічному гартуванні охолоджують переважно в розплавлених солях і лугах, рідше — в розплавленому свинці. 3. Застосування ізотермічного гартування підвищує конструкційну міцність багатьох середньовуглецевих сталей, знижує жолоблення, сприяє ліквідації гартувальних тріщин, отриманню світлої поверхні; 4, Ізотермічне гартування, на відміну від інших способів гартування сталі, приводить до отримання структури бейніту (голчастого трооститу).

ІЗОТЕРМІЧНИЙ ВІДПАЛ — відпал металів (сталі і чавуну), який базується на нагріванні металу до структури аустеніту, швидкому охолодженні до 600—700 °С, витримці до закінчення розпаду аустеніту, а згодом охолодженні на повітрі: 1. Ізотермічний відпал здійснюють в основному для скорочення тривалості процесу відпалу. 2. Ізотермічний відпал особливо ефективний для високо- і складнолегованих сталей. 3. Щоб встановити, коли ізотермічний відпал краще відпалу з неперервним охолодженням, аналізують діаграму ізотермічного перетворення аустеніту з урахуванням можливостей термічного устаткування. 4. Ізотермічний відпал проводять в печах з системою автоматичного регулювання температури.

ІЗОТРОПІЯ — однаковість фізичних і механічних властивостей тіла (середовища) у всіх напрямках: 1. Ізотропія обумовлюється однаковим розташуванням і однаковою щільністю упаковки атомів у всіх площинах і напрямках; 2. За ізотропією окремих властивостей не можна робити висновки про ізотропію всіх властивостей матеріалу; 3. Ізотропія конструкційних матеріалів у багатьох випадках є бажаною, а часто і обов'язковою . властивістю, наприклад, коли напружений стан матеріалу в умовах експлуатації невідомий чи змінюється з плином часу.

ШВАРНІ СПЛАВИ — залізонікелеві сплави з низьким температурним коефіцієнтом лінійного розширення: 1. Інварні сплави з високим вмістом хрому мають хороші антикорозійні властивості. 2. Фізичні і механічні властивості інвар них сплавів можна змінювати шляхом наклепу. 3. Інварні сплави використовують при виготовленні точних приладів і деталей до них.

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ — вугле цева і легована сталь з високою твердістю, міцністю, зносостійкістю, яка використовується для виготовлення різального, штампового і вимірювального інструменту: 1. Переважно інструментальні сталі за насиченістю вуглецем є заевтектоїдними, тобто містять більш ніж 0,8% С, але в інструментальній сталі може бути і менше ніж 0,8% С, наприклад, в сталі для гарячих штампів. 2. Термічна обробка інструментальної сталі для різального і вимірювального інструменту повинна забезпечити структуру мартенситу і карбідів. 3. Інструментальні сталі, леговані хромом і марганцем, мають більш високу загартовуваність і прогартовуваність, ніж вуглецеві.

ІНТЕРКРИСТАЛІТНА КОРОЗІЯ — те ж саме, що й міжкристалітна корозія.

К

 КАРБІДНА ЛІКВАЦІЯ — неоднорідність розподілення карбідів у високовуглецевій легованій сталі: 1. Карбідна ліквація погіршує властивості швидкорізальних сталей. 2. Для усунення карбідної ліквації іноді використовують повторне кування сталі.

КАРБІДИ — сполуки вуглецю з металами і деякими неметалами: 1. Карбіди отримують нагрівом окислів металів чи металоїдів з вуглецем. 2. Сг, Ш і інші елементи, що вводяться в сталі як легуючі присадки, утворюють в них карбіди, причому деякі з цих елементів утворюють кілька карбідів. 3. За характером хімічного зв'язку і фізико-хімічними властивостями розрізняють карбіди солеподібні, ковалентні і металоподібні. 4. У сильно деформованій швидкорізальній сталі евтектичні і вторинні карбіди розподілені рівномірно в основній матриці. 5.Послідовність розчинення карбідів в аустеніті визначається їх стійкістю. 6. Карбіди застосовуються як матеріал для чохлів металевих термопар занурення, нагрівачів високотемпературних електрикних печей, випаровувачів, катодів потужних генераторних пристроїв і т. д.