Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 22

ХОЛОДНОЛАМКІСТЬ — різке зниження в'язкості і пластичності матеріалу з пониженням температури: 1. Холодноламкість властива сплавам на основі металів з об'ємноцентрованою кубічною решіткою (Fе, Сг, Мо, ...) і іншим матеріалам. 2. Температура холодноламкості визначається шляхом випробування серії зразків з надрізом на удар при різних температурах. 3. Холодноламкість зменшується при очищенні від шкідливих домішок, шляхом легування і термообробки.

ХРОМУВАННЯ — дифузійне насичення поверхні металу хромом з метою підвищення поверхневої твердості, зносостійкості, корозійної стійкості і окалиностійкості: 1. Дифузійне хромування надає виробам жаростійкості в повітряному середовищі і середовищі газів, зносостійкість, жароміцність, опір ерозії і корозії в агресивних середовищах. 2. Процес хромування відбувається при температурі 1000—1050 °С з витримкою на протязі декількох годин. 3. При хромуванні середньовуглецева сталь набуває високої твердості і зносостійкості.

Ц

ЦЕМЕНТАЦІЯ — насичення поверхневого шару сталі вуглецем з метою підвищення поверхневої твердості, зносостійкості і границі витривалості: 1. Газова цементація здійснюється в шахтних печах періодичної дії або в муфельних і безмуфельних печах неперервної дії. 2. Цементація проводиться при температурі 930—950 °С. 3. Існують два основних способи цементації: цементація в твердому карбюризаторі і газова цементація. 4. Цементація застосовується головним чином для підвищення зносостійкості деталей машин, що труться: зубчастих коліс, розподільних валиків двигунів і т. п.

ЦЕМЕНТИТ — хімічна сполука заліза з вуглецем (РезС); одна з фаз складових залізовуглецевих сплавів: 1. Цементит має складну ромбічну решітку з щільним упакуванням атомів. 2. Для цементиту характерні висока твердість і низька пластичність.

ЦІАНУВАННЯ — одночасне насичення поверхневого шару сталі вуглецем і азотом з метою підвищення її поверхневої твердості, зносостійкості і границі витривалості:

1. Високотемпературне ціанування відбувається при 800—850 °С, а низькотемпературне — при 500—600 °С. 2. Ціанування сталі здійснюється в твердих, рідких і газоподібних середовищах. 3. Газове високотемпературне ціанування називається також нітроцементацією. 4. Ціанування має ряд переваг у порівнянні з цементацією і є більш прогресивним процесом.

Ч

ЧАВУН — сплав заліза з вуглецем, що містить понад 2,14 % вуглецю і підвищену кількість домішок: 1. Високоміцні чавуни застосовують для деталей верстатного і кувально-пресового обладнання, що працює при високих тисках. 2. Чавун — первинний продукт переробки залізних руд шляхом їх плавлення в доменних печах. 3. Структура чавуну у виливках залежить від хімічного складу і швидкості кристалізації. 4. З основних компонентів чавуну найбільший вплив на його структуру мають вуглець і кремній.

ЧЕРВОНОЛАМКІСТЬ — різке зниження пластичності сплавів при температурі гарячої обробки тиском у результаті оплавлення домішок: 1. Червоноламкість приводить до утворення тріщин і руйнування заготовок при великих ступенях обтис-нення. 2. У мідистій сталі червоноламкість викликається скупченням у поверхневих шарах заготовок деякої кількості міді внаслідок окислення заліза. 3. Марганець захищає сталь від червоноламкості за рахунок утворення сполук Мп5. 4. Щоб уникнути червоноламкості, заготовки з мідистої сталі перед гарячим пластичним деформуванням нагрівають у відновлювальному середовищі.

ЧЕРВОНОСТІЙКІСТЬ — здатність інструментальної швидкорізальної сталі зберігати високу твердість (структуру мартенситу) при нагріванні до температури 550—600 °С: 1. Червоностійкість є основною властивістю швидкорізальної сталі. 2. Після спеціальної термічної обробки швидкорізальна сталь буде відрізнятись червоностійкістю.

Ш

ШВИДКОРІЗАЛЬНА СТАЛЬ — високо-легована інструментальна сталь, яка застосовується для виготовлення відповідного інструменту і забезпечує високу продуктивність різання: 1. Інструмент зі швидкорізальної сталі не втрачає твердості при нагріванні до 560—600 °С і може різати метал з великою швидкістю, тому сталь і називається швидкорізальною. 2. Для отримання червоностійкості інструмент зі швидкорізальної сталі піддають спеціальній термічній обробці: гартуванню від температури 1240—1300 °С і трьохкратному відпуску при температурі 560—600 °С.