Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 20

СІРИЙ ЧАВУН — чавун, в якому весь чи майже весь вуглець знаходиться у вигляді графіту пластинчастої форми: 1. В машинобудуванні в основному застосовується пер-літний сірий чавун як більш міцний і твердий. 2. З сірого чавуну виготовляють станини, шестерні, шківи, корпусні деталі середньої міцності, поршневі кільця і інші вироби.

СПЕЦІАЛЬНІ КАРБІДИ — карбіди, що утворилися різними карбідоутворюючими елементами, крім заліза: 1. Спеціальні карбіди утворюють елементи з великою спорідненістю до вуглецю, наприклад, Ті, Мо і ін. 2. Легуючі елементи переважно розчиняються в основних фазах залізовуглецевих сплавів чи утворюють спеціальні карбіди.

СПЛАВ — складна речовина, отримана сплавленням деяких елементів, переважно металевих: 1. Металеві сплави можуть складатися лише з металів (наприклад, латунь — сплав Си з 2п) чи з металів з невеликою кількістю неметалів (наприклад, чавун і сталь — сплави Ре з С). 2. Будова сплаву залежить від того, в яку взаємодію вступають елементи, що утворюють сплав. 3. Сплави утворюються тільки з тих елементів, які розчиняються один в одному в рідкому стані. 4. Застосування титанових сплавів дозволяє зменшити масу і збільшити міцність автомобільних і дизельних двигунів.

СТАЛЬ — сплав заліза з вуглецем (що містить менше 2% С) з можливими додатками інших елементів: 1. Вуглецева і низько-легована сталі для машинобудування виготовляються у відповідності з державними стандартами. 2. Масштаби виробництва сталі характеризують техніко-економічний рівень розвитку держави. 3. Близько 90 % виплавленої в світі сталі є вуглецевою, а 10 % — легованою. 4. Збільшення вмісту вуглецю (0,05—2,0 %) в сталі веде до зміни її структури і властивостей.

СТАЛЬ З ОСОБЛИВИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ — легована сталь зі спеціальними фізико-хімічними властивостями: 1. До числа сталей з особливими властивостями відносяться кислотостійка, нержавіюча, жароміцна, електротехнічна і окалиностійка сталі, а також сталь для постійних магнітів. 2. Для сталі з особливими властивостями характерний низький вміст вуглецю і високий ступінь легування.

СТАРІННЯ — зміна властивостей матеріалу внаслідок внутрішніх процесів без суттєвої зміни мікроструктури: 1. Деформаційне старіння може негативно впливати на властивості металів. 2. Інтенсивність старіння визначається умовами експлуатації і структурою металу.

СТАРІННЯ СПЛАВІВ — процес розпаду перенасичених твердих розчинів, отриманих після гартування, який відбувається без нагрівання чи при невеликому нагріванні: 1. Старіння сплавів веде до утворення матеріалів з високими фізико-механічними характеристиками; твердістю, міцністю, магнітними і іншими властивостями. 2. Швидкість старіння сплавів залежить від температури (при підвищенні температури швидкість старіння зростає). 3. Початкові стадії старіння сплавів викликають їх зміцнення.

СТРУКТУРА — внутрішня будова матеріалу (металу, сплаву), що вивчається неозброєним оком чи за допомогою спеціальних приладів (оптичних, електронних, рентгенівських і ін.): 1. Стабільна полігонізована структура металу утворюється частіше за все при гарячому пластичному деформуванні. 2. Структура матеріалу визначає його фізичні і механічні властивості.

СУЦІЛЬНА КОРОЗІЯ — корозія, яка охопила всю поверхню металу. Суцільну корозію поділяють на рівномірну і нерівномірну в залежності від глибини корозійного руйнування на різних ділянках.

Т

ТВЕРДІСТЬ — опір матеріалу проникненню в нього іншого, більш твердого тіла: 1. Твердість — найбільш поширена характеристика металевих матеріалів.чщо визначає їх придатність і можливе призначення. 2. Твердість за Роквелом вимірюється в умовних одиницях, за Вікерсом і Брінелем в кг/мм2. 3. За значенням тведості сталі можна судити про її міцність.

ТЕМПЕРАТУРНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЛІНІЙНОГО РОЗШИРЕННЯ — відносна зміна довжини тіла при нагріві на 1 °С: 1. Температурний коефіцієнт лінійного розширення, який мало змінюється до температури  100 °С, має сплав інвар.

2. Значення температурного лінійного розширення залежать від вмісту домішок, особливо вуглецю, і технології термічної обробки сплаву.