Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 12

КОРОЗІЙНОСТІЙКА СТАЛЬ — те ж саме, що й нержавіюча сталь.

КОРОЗІЯ — процес руйнування металів і сплавів під дією навколишнього середовища: 1. За механізмом корозійного процесу розрізняють хімічну і електрохімічну корозію. 2. Стійкість до корозії високолегованої сталі залежить не тільки від хімгчного складу сталі, але й від її мікроструктури. 3. Корозія під напруженням виникає при умові одночасної взаємодії певних агресивних середовищ і статичних напружень розтягу. 4. Місцева корозія буває у вигляді плям (наприклад, корозія латуні в морській воді) чи у вигляді точок (наприклад, корозія аустенітної хромонікелевої нержавіючої сталі в морській воді).

КРИСТАЛИ — тверді тіла зі строго закономірним розташуванням атомів, іонів чи молекул, що утворюють кристалічну решітку: 1. В залежності від типу зв'язку, що діє в кристалічній решітці, розрізняють кристали іонні, атомні, молекулярні і металеві. 2. Кристали є анізотропними тілами. 3.  Специфічність структури кристалів обумовлює особливості їх механічних, електричних, магнітних і інших властивостей. 4. Кристали утворюються з газової фази, розплавів, перенасичених розчинів, а також внаслідок розпаду твердих розчинів і поліморфних перетворень.

КРИСТАЛІЗАЦІЯ — перехід з рідкого чи газоподібного стану в твердий з утворенням кристалічної структури: 1. Кристалізація починається при охолодженні рідкого сплаву нижче рівноважної температури і супроводжується виділенням прихованої теплоти. 2. Розмір зерен при кристалізації сплавів залежить від співвідношення кількості центрів кристалізації і швидкості їх зростання. 3. В реальних умовах на процес кристалізації впливають домішки.

КРИСТАЛІТИ — те ж саме, що й зерно (кристалічне).

КРИСТАЛІЧНА РЕШІТКА — геометрично правильне закономірне розташування атомів (іонів, молекул) твердої речовини в просторі: 1. Розміри кристалічної решітки характеризуються її параметрами. 2. Кристалічна решітка деяких металів може змінюватись при зміні температури. 3. Більшість технічно важливих металів утворюють складну кристалічну решітку: кубічну об'ємноцентровану, чи кубічну гране-центровану, чи гексагональну щільно-упаковану.

КРИТИЧНА СТУПІНЬ ДЕФОРМАЦІЇ — величина (ступінь) пластичної деформації металу чи сплаву, при якій після рекристалізаційного відпалу утворюються зерна максимального розміру: 1. Критична ступінь деформації металу залежить від його фізичної природи. 2. Критична ступінь деформації невелика і знаходиться в межах З—8 %. 3. Якщо після деформації проводиться рекристалізаційний відпал, то треба враховувати величину критичного ступеня деформації.

КРИТИЧНА ТОЧКА — температура, при якій в металі чи сплаві відбувається фазове перетворення: 1. Для кожного сплаву експериментально будують криві охолодження і визначають по них критичні точки; 2. При побудові діаграм стану отримані значення критичних точок сплавів відкладають на вертикальних лініях, які відповідають хімічному складу цих сплавів. 3. При нагріванні залізовуглецевих сплавів перетворення перліту в аустеніт починається в критичній точці А1

КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ГАРТУВАННЯ — мінімальна швидкість сталі, при якій не відбувається дифузійного розпаду аустеніту (символ Vкр): 1. Критична швидкість гартування зменшується зі збільшенням вмісту вуглецю і легувальних елементів в сталі; 2. Критичну швидкість гартування підвищують введенням кобальту. 3. При гартуванні сталь потрібно охолоджувати зі швидкістю більшою, ніж критична швидкість гартування.

КРИТИЧНА ШВИДКІСТЬ ОХОЛОДЖЕННЯ -те ж саме, що й критична швидкість гартування.

КРИТИЧНИЙ ДІАМЕТР — максимальний діаметр стального циліндру, який прогартовується наскрізь (повністю) в даному охолоджувальному середовищі (символ dк): 1. Критичний діаметр необхідно враховувати при виборі сталі для виробу. 2. Знаючи ідеальний критичний діаметр, можна визначити реальний критичний діаметр для матеріалу при гартуванні у воді, в мастилі і в повітрі, користуючись спеціальною номограмою.