Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 16

МІКРОСТРУКТУРА — будова металів і сплавів, що вивчається при великих збільшеннях (більш ніж в ЗО разів): 1. Мікроструктура визначає основні фізико-механічні властивості матеріалу. 2. Мікроструктура сплавів змінюється при нагріванні і охолодженні (при термічній обробці), при пластичній деформації (при куванні, штампуванні, прокатці); 3. Мікроструктуру вивчають на спеціальних взірцях-шліфах, які після шліфування і полірування піддають травленню розчинами кислот.

МІКРОШЛІФ — взірець з плоскою полірованою поверхнею, підданий травленню розчином кислоти або лугу для виявлення мікроструктури: 1. Протравлені мікрошліфи промивають під струменем води, потім в спирті і сушать фільтрувальним папером або теплим повітрям. 2. Для полірування мікрошліфів чорних металів використовують окис алюмінію чи окис хрому.

МІСЦЕВА КОРОЗІЯ — корозія, яка уражає певні ділянки поверхні металів. Місцева корозія може бути у вигляді корозії плямами, виразкової корозії, точкової, підповерхневої і міжкристалітної.

МІЦНІСТЬ — властивість матеріалів чинити опір руйнуванню або пластичній деформації під впливом зовнішніх сил: 1. Висока міцність досягається шляхом армування м'якої металевої матриці бездфектними ниткоподібними кристалами металів і неметалів. 2. Міцність металів може бути підвищена легуванням, холодною пластичною деформацією і термічною обробкою. 3. Підвищення міцності металів супроводжується зниженням їх пластичності і в'язкості.

МОДИФІКАТОРИ — речовини, що додаються в невеликих кількостях в рідкі сплави з метою впливу на процес кристалізації (подрібнювання або зміна форми структурних складових): 1. Для алюмінієвих сплавів як модифікатори застосовують солі лужних металів, Ті, В, №), 2г, а також одночасно Ті і В. 2. Магній застосовується в якості модифікатора при виплавці високоміцного чавуну. 3. Застосування комплексних модифікаторів дозволяє значно скоротити кількість неметалевих включень, подрібнити зерно і підвищити пластичність сталі.

МОДИФІКОВАНИЙ ЧАВУН — чавун з високими механічними властивостями, в якому графіт має кулясту форму: 1. Модифікований чавун відрізняється хорошою міцністю, підвищеною пластичністю і в'язкістю. 2. Введення 5п, РЬ, Р, 5Ь, N і інших елементів сприяє отриманню перлітних сірих модифікованих чавунів. 3. Механічні властивості модифікованого чавуну наближаються до властивостей сталі. 4. Високоміцний чавун з кулеподібним графітом отримують введенням в розплав М&, Се, Са, РЗМ, лігатур і комплексних модифікаторів.

МОДИФІКУВАННЯ — введення в рідкі метали і сплави спеціальних речовин (модифікаторів) для подрібнення структури і покращення властивостей: 1. Модифікування, окрім покращення механічних властивостей, покращує технологічність сплавів при литті і обробці тиском. 2. Особливо ефективне модифікування литих сплавів. 3. Високоміцний чавун отримують модифікуванням сірих чавунів.

МОДУЛЬ ПРУЖНОСТІ — відношення напруження до викликаної ним пружної деформації: 1. Термічна обробка або інші способи зміни структури металу практично не міняють модуля пружності. 2. Модуль пружності зменшується з підвищенням температури. 3. Величина модуля пружності використовується при розрахунках різних конструкцій. 4. Модуль пружності характеризує опір матеріалу пружній деформації.

МОЗАЇЧНА СТРУКТУРА — структура кристалу, що складається з дрібних ділянок (блоків) кристалічної решітки різного орієнтування (розходження в орієнтуванні — менше 10 градусів): 1. Подрібнення блоків мозаїчної структури при різних процесах обробки веде до зміни властивостей металів. 2. У даний час є численні експериментальні засоби для вивчення мозаїчної структури.

МОЛІБДЕНОВІ СПЛАВИ — сплави на основі молібдену: 1. Для підвищення технологічних властивостей молібденових сплавів застосовується легування малими кількостями В, Сг, №, Та і деяких рідкоземельних елементів. 2. Важливою властивістю молібденових сплавів є їх жароміцність; 3. Молібденові сплави широко застосовуються для виготовлення деталей ракет і інших літальних апаратів.