Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 13

КРИХКІСТЬ — властивість твердих матеріалів руйнуватися при механічних впливах без помітної пластичної деформації: 1. Велику крихкість має сталь, загартована на мартенсит. 2. Крихкість залежить від структурного стану матеріалу і умов випробування: чим вища концентрація напружень, тим сильніше проявляється крихкість матеріалу.

Л

ЛАТУНЬ — сплав Сu з Zn (до 45%), часто з домішками Аl, Fе, Мп, Ni, РЬ і інших елементів (в сумі до 10%): 1. Ливарна латунь має хорошу рідкотекучість і малу схильність до ліквації; 2. Лиття латуней здійснюють в землю, в кокіль чи під тиском; 3. За способом обробки латуні поділяють на деформовані латуні, що піддаються обробці тиском, і ливарні латуні, що відрізняються хорошими ливарними властивостями; 4. Латунь застосовують в машинобудуванні, в автомобільній і годинниковій промисловості, в приладобудуванні і інших галузях промисловості.

ЛЕГОВАНА СТАЛЬ — сталь, у склад якої спеціально вводять легуючі елементи для покращення експлуатаційних і технологічних властивостей: 1. В залежності від легуючих елементів розрізняють марганцеву, кремнисту, хромисту, нікелеву і інші леговані сталі. 2. Конструкційна легована сталь застосовується в машинобудуванні для виробництва виробів, які витримують при експлуатації статичні і динамічні навантаження. 3. Леговану сталь з особливими фізичними і хімічними властивостями використовують для виготовленя клапанів двигунів внутрішнього згоряння, лопаток парових і газових турбін, хімічної апаратури і інших виробів.

ЛЕГОВАННИЙ ЧАВУН — чавун, у склад якого спеціально вводять легуючі елементи, що надають йому підвищеної міцності, зносостійкості, жаротривкості і інших властивостей: 1. В залежності від вмісту легуючих елементів леговані чавуни поділяються на мікролеговані, низьколеговані, середньолеговані  і'  високолеговані. 2. Підбиранням відповідних легуючих елементів отримують леговані чавуни з різними властивостями; 3. З корозійностійких легованих чавунів виготовляють деталі двигунів  і  вузлів,  які експлуатуються в нагрітих кислотах, вологому парі і морській воді.

ЛЕГУВАННЯ — введення в склад металевих сплавів спеціальних елементів для зміни будови сплавів, надання їм певних фізичних, хімічних чи механічних властивостей: 1. Крім сталі, легування застосовують для сплавів на основі міді, алюмінію, хрому, титану, тугоплавких металів і ін. 2. Під впливом легування зменшується окрихчування сплаву неметалевими фазами.

3. Легування, при якому елементи вводять в кількості 0,1% називається мікролегуванням. 4. Легування впливає на кінетику фазових перетворень в сталі.

ЛЕГУЮЧІ  ЕЛЕМЕНТИ  —   хімічні елементи, переважно метали, що вводяться в склад сплавів для надання їм певних властивостей:  1. Основними легуючими елементами в конструкційних сталях є Сг, Мп, Sі, Ni, а також в невеликій кількості Мо, W, V і Ті. 2. Легуючі елементи переважно розчиняються в основних фазах залізовуглецевих сплавів чи утворюють спеціальні карбіди. 3. Більшість застосовуваних легуючих елементів може утворювати інтерметалеві сполуки. 4. Вплив легуючих елементів на кінетику ізотермічного розпаду аустеніту дуже великий.

ЛЕДЕБУРИТ — евтектична механічна суміш аустеніту і цементиту, яка утворюється при температурі нижче 1147 °С; при температурі нижче 727 °С — суміш перліту і цементиту; одна з основних структурних складових залізовуглецевих сплавів, головним чином чавунів: 1. В чистих залізовуглецевих сплавах ледебурит утворюється лише при вмісті вуглецю більш ніж 2,14%. 2. Наявність крихкого і твердого ледебуриту в залізовуглецевому сплаві виключає можливість пластичної деформації і утруднює його механічну обробку; 3. Сталі ледебуритного класу містять відносно невелику кількість ледебуриту.

ЛИТТЯ — отримання виробів у вигляді виливок з різних матеріалів: 1. Чавунне лиття отримало розповсюдження в будівельній техніці і в металургійній промисловості. 2. Лиття в піщані форми застосовується для виготовлення виливок найрізноманітнішої форми, габаритів і маси з різних сплавів. 3. Будь-який метод лиття має свої переваги і недоліки. 4. Литтям виготовляють маховики, блоки циліндрів, колінчасті і кулачкові вали, станини верстатів, поршні і т. п.