Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 21

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ — передача тепла шляхом руху чи коливань електронів, атомів, молекул: 1. Теплопровідність кристалічних тіл обумовлюється рухом електронів і взаємодією атомів один з одним. 2. В основі теплопровідності лежить атомно-молекулярний механізм. 3. Велику теплопровідністю мають срібло, мідь, алюміній.

ТИТАНОВІ СПЛАВИ — сплави на основі титану: 1. Для титанових сплавів характерні легкість, висока міцність і відмінна

корозійна стійкість. 2. Титанові сплави застосовуються як конструкційні матеріали в багатьох галузях, а саме, в авіації і інших галузях транспортного машинобудування. 3. Титанові сплави можуть піддаватися куванню, штампуванню, прокату, пресуванню, волочінню.

ТРАВЛЕННЯ — хімічна і електрохімічна обробка поверхні твердих матеріалів: 1. Технологічне травлення (частіше за все хімічне) застосовується для очищення від окалини або для отримання потрібного вигляду  поверхні  металевих  напівфабрикатів, а також при лудінні і паянні. Хімічне травлення сталі, міді, цинку і магнію здійснюють у водних розчинах сірчаної, соляної або азотної кислоти. При вивченні мікроструктури шліфи піддають травленню в розчинах кислот або лугів.

ТРИВАЛА МІЦНІСТЬ— здатність матеріалу чинити опір руйнуванню при тривалому впливі статичного навантаження і високої температури: 1. Характеристикою тривалої міцності є напруження, що викликає руйнування при даній температурі за даний відрізок часу (границя тривалої міцності). 2. Тривала міцність сталі зростає в результаті легування її молібденом. 3. Стабільність структури жароміцного сплаву є обов'язковою умовою його тривалої міцності.

ТРІЩИНИ — порушення суцільності матеріалу або виробу в результаті часткового відриву однієї частини від іншої: 1. Причинами появи гарячих і холодних тріщин можуть бути неправильна конструкція виливки, гострі внутрішні кути у виливках, неправильно підготовлений склад формувальної і стрижневої сумішей, неправильний режим заливки і термічної обробки і багато іншого. 2. Особливо небезпечні тріщини в крихких матеріалах, у холодноламких металах, у конструкціях і апаратах, що піддаються циклічному навантаженню. 3. Тріщини виявляються постукуванням, гідровипробуванням, методом магнітної дефектоскопії і іншими методами.

У

УДАРНА В'ЯЗКІСТЬ — властивість матеріалу чинити опір руйнуванню при ударному навантаженні (символ КС МДж/м2, кгм/см2): 1. Визначення ударної в'язкості застосовують як метод оцінки надійності матеріалу. 2. Ударна в'язкість характеризується роботою, затраченою на руйнування взірця при ударі, яка віднесена до площі його поперечного перерізу в місці руйнування. 3. Сірка (і деякі інші елементи), які утворюють неметалеві включення, знижує ударну в'язкість сталі. 4. Для позначення ударної в'язкості додають третю букву, що вказує на вид надрізу на зразків: U, V, Т (КСV означає ударну в'язкість зразка з V-подібним надрізом, КСU з U-подібним, КСТ із тріщиною).

УСАДКОВІ(УСАДОЧНІ) РАКОВИНИ — дефекти (пустоти) в зливках і виливках, що утворюються в результаті зменшення об'єму металу при переході з рідкого стану в твердий. 1. Усадкові раковини зосереджуються в місцях затвердіння останніх порцій металу і відрізняються шорсткістю поверхні. 2. У зливках і фасонних виливках усадкову раковину виводять по можливості в спеціальну частину — так званий прибуток.

Ф

ФЕРИТ — твердий розчин вуглецю і легуючих елементів в а-залізі; одна із структурних складових в сплавах заліза: 1. Вміст вуглецю в низькотемпературному фериті не перевищує 0,02%. 2. Властивості легованого фериту змінюються при збільшенні вмісту легуючих елементів. 3. ферит утворюється з аустеніту при повільному охолодженні. 4. Ферит має порівняно високу теплопровідність і електропровідність.

X

ХІМІЧНА КОРОЗІЯ — самочинне руйнування металу внаслідок хімічної взаємодії з сухими газами або рідкими неелектролітами (нафтою, бензином, гасом, рідким бромом і ін.): 1. Найрозповсюдженішим видом хімічної корозії є корозія металів у газах при високих температурах. 2. Хімічній корозії піддаються деталі, що працюють при підвищених температурах.