Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 8

1. Діагарама стану показує фазовий склад сплавів в рівноважних умовах. 2. Вигляд діаграми стану подвійних сплавів визначається характером взаємодії компонентів в твердому стані. 3. За допомогою діаграми стану визначають температуру плавлення сплавів, вибирають температури обробки тиском, встановлюють режими термічної обробки сплавів. 4. Діаграми стану використовують при створенні сплавів з заданими властивостями.

ДІАГРАМА СТАНУ ЗАЛІЗО-ВУГЛЕЦЬ — діаграма, яка описує фазовий рівноважний стан залізовуглецевих сплавів в залежності від складу і температури: 1. За діаграмою стану залізо-вуглець роблять висновки про фазовий склад і структуру повільно охолоджених сплавів, а також про можливість зміни мікроструктури в результаті термічної обробки; 2. Діаграму стану залізо-вуглець використовують при розробці режимів термообробки сталі і чавунів.

ДОЕВТЕКТОЇДНА СТАЛЬ — вуглецева чи низьколегована сталь, що містить менш ніж 0,8% вуглецю: 1. Доевтектоїдні сталі в рівноважному стані (після відпалу) мають структуру фериту і перліту. 2. Доевтектоїд-на сталь за своїм значенням є конструкційною, оскільки з неї виготовляють різноманітні деталі машин, конструкцій і т. д. 3. Прикладом доевтектощних сталей можуть бути пружинні сталі, котрі містять 0,5— 0,7% вуглецю.

ДУРАЛЮМІН — сплав алюмінію з 2,2— 5,2% Си, 0,2—2,7% Мд і 0,2—1,0% Мп: 1. Підвищення міцності дуралюміну досягається шляхом термічної обробки, що складається з гартування і старіння. 2. Дуралюмін є широко застосовуваним матеріалом. 3. Дуралюміни випускають у вигляді листів, труб, пресованих і катаних профілів. 4. Для захисту від корозії дуралюміни у вигляді листів піддають плакуванню, а у вигляді труб — анодній поляризації; 5. Дуралюмін застосовується в транспортному і авіаційному машинобудуванні.

Е

ЕВТЕКТОЇДНА СТАЛЬ — сталь, рівноважна структура якої складається з перліту: 1. Евтектоїдна сталь частіше за все застосовується для виготовлення різного інструменту: ріжучого, ударного, штампового. 2. У вуглецевій евтектоїдній сталі вміст вуглецю складає 0,8%.

ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ — властивість матеріалу проводити електричний струм під дією незмінного в часі електричного поля; 1. Електропровідність дорівнює добутку заряду носіїв струму на їх концентрацію і рухливість. 2. В діелектриках спостерігається іонна, електронна і змішана електропровідність.

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ  — руйнування металів у водних розчинах електролітів: 1. Електрохімічна корозія визначається тими ж процесами, що й робота гальванічних елементів. 2. Розповсюдженим типом електрохімічної корозії є ржавіння деталей і конструкцій у вологому повітрі, трубопроводів в землі і т. п.

Ж

ЖАРОМІЦНА СТАЛЬ — сталь, здатна чинити опір деформації і руйнуванню при високих температурах: 1. Кращими жароміцними сталями є сталі аустенітного класу, леговані хромом і нікелем. 2. З жароміцних сталей виготовляють деталі, що працюють при підвищених температурах: клапани двигунів внутрішнього згоряння, лопатки турбін, деталі кріплення і т. д.

ЖАРОМІЦНІСТЬ — здатність матеріалів (переважно металевих сплавів) при високих температурах витримувати без руйнування механічні навантаження: 1. Підвищення жароміцності може бути досягнуте застосуванням сплавів на основі металів з високою температурою плавлення. 2. Висока жароміцність сплаву забезпечується стабільною структурою, уповільненням дифузійних процесів і рекристалізації. 3. Жароміцність сплаву характеризується опором повзучості.

ЖАРОСТІЙКА СТАЛЬ — сталь, стійка проти окислення при високій температурі. Вироби з жаростійкої сталі працюють при високих температурах в ненавантаженому або слабонавантаженому стані.

ЖАРОСТІЙКІСТЬ — здатність металів і сплавів чинити опір окисленню при високих температурах: 1. Жаростійкість сплавів в окисленому середовищі обумовлюється властивостями утвореної на поверхні окалини, яка тормозить дифузію газів всередину сплаву і тим самим заважає розвитку корозії. 2. Для підвищення жароміцності сплавів їх додатково легують алюмінієм і кремнієм. 3. Високою жаростійкістю володіють жароміцні сталі, які застосовуються при виготовленні клапанів двигунів внутрішнього згоряння. 4. Жаростійкість поряд з жароміцністю є основним критерієм придатності матеріалу для експлуатації при високих температурах.