Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 11

КАРБЮРИЗАТОР — середовище, що містить вуглець (тверде, рідке, газоподібне), здатне при певних умовах насичувати вуглецем сталеві деталі: 1. Як твердий карбюризатор в заводських умовах використовують суміш деревного вугілля з вуглекислими солями. 2. При газовій цементації деталі розміщують в спеціальні камери-муфелі, в які вводиться газовий карбюризатор. 3. Вуглекислі солі, що входять до складу карбюризатора, прискорюють процес дифузії. 4. Як газовий карбюризатор частіше за все використовують спеціально приготовлений газ, що містить в певному відношенні граничні вуглеводи і деяку кількість окису вуглецю.

КОАГУЛЯЦІЯ — укрупнення частинок в дисперсних системах: 1. Коагуляція наближає структуру сплаву до рівноважної. 2. Коагуляція розповсюджена в природних і застосовуваних в техніці дисперсних системах. 3. Швидкість коагуляції визначається добутком 2-х величин, одна з яких характеризує частоту «співударів» частинок, а інша — можливість їх злипання при зближенні. 4. Коагуляція використовується при виготовленні багатьох неорганічних матеріалів, в процесах фарбування тканин і шкіри, при очищенні води, проклеюванні паперу і т. д.

КОБАЛЬТОВІ СПЛАВИ — сплави на основі кобальту з домішками хрому, нікелю, молібдену, вольфраму і інших елементів: 1. Кобальтові сплави відрізняються малим коефіцієнтом термічного розширення (15,9—16,5)10-6 град-1 в інтервалі температур 20—870 °С, жаростійкістю, високою корозійною стійкістю і особливими магнітними властивостями. 2. Найбільше застосування знайшли кобальтові сплави з важкими металами — залізом, хромом, нікелем, молібденом, вольфрамом і ін. 3. Кобальтові сплави, що містять до 50 % Со, застосовують для виготовлення деталей, які експлуатують при високій температурі, наприклад, лопаток турбореактивних двигунів.

КОВКИЙ ЧАВУН — сірий чавун підвищеної пластичності, в якому графіт має форму пластівців: 1. Металевою основною ковкого чавуну можуть бути ферит (феритний ковкий чавун), перліт (перлітний ковкий чавун) чи ферито-перліт (ферито-перлітний ковкий чавун). 2. Ковкий чавун може оброблятися різанням. 3. З ковкого чавуну виготовляють колінчасті і розподільні вали, поршні дизельних двигунів, коромисла клапанів, деталі зчеплення і інші вироби.

КОГЕРЕНТНІСТЬ — узгодженість (близькість орієнтування) кристалічних решіток на межі двох фаз: 1. Якщо між кристалами двох фаз є когерентність, то обидві фази називаються когерентними. 2. При наявності когерентності кристалів ріст нової фази відбувається з дуже великою швидкістю; 3. На межі фаз мартенсит— аустеніт при зростанні мартенситної пластини виникають напруження, які швидко руйнують когерентність кристалічних решіток.

КОЕРЦИТИВНА СИЛА — напруженість магнітного поля, необхідна для того, щоб звести залишкову намагніченість в феромагнетиках до нуля (символ Нс, одиниця виміру — А/м): 1. Чим більша величина коерцитивної сили, тим більша магнітна енергія зразка. 2. Низьку коерцитивну силу повинні мають ферити, призначені для перемикання пристроїв. 3. Практично в литих магнітних сплавах отримана коерцитивна сила порядку 145 кА/м. 4. Коерцитивна сила в значній мірі залежить від структури матеріалу і розмірів- взірця; 5. Для зменшення коерцитивної сили заліза звичайно використовують відпал у середовищі водню при температурі близькій до 1000 °С.

КОЕФІЦІЄНТ ДИФУЗІЇ — кількість речовини, що дифундує (проходить) через одиницю площі (1 см2) за одиницю часу (1 с) при перепаді концентрації, що дорівнює одиниці: 1. Температурна залежність коефіцієнту дифузії підпорядковується експоненціальному закону. 2. Для визначення коефіцієнту дифузії необхідно мати значення величин перед експоненціального множника і енергії активації; 3. Коефіцієнт дифузії і характер його температурної залежності визначаються механізмом елементарного переміщення дифундувальних атомів.

КОНСТРУКЦІЙНА СТАЛЬ — вуглецева або легована сталь, призначена для виготовлення деталей машин і будівельних конструкцій: 1. Конструкційна сталь є доевтектоїдною, тобто містить менше ніж 0,8%С. 2. Більшість легувальних елементів збільшують прогартовуваність і підвищують механічні властивості конструкційної сталі. 3. Назва конструкційної сталі може відображати її призначення (котельна, клапанна, ресорно-пружинна, суднобудівна і ін.).