Короткий тлумачний словник з металознавства (Абсорбція, автоматна сталь, адгезія, адсорбція, ..., червоноламкість, червоностійкість, швидкорізальна сталь), страница 3

БЕРИЛІЄВІ СПЛАВИ — сплави на основі берилію: 1. З берилієвих сплавів виготовляють листи, прутки, різноманітні профілі і поковки; 2. Берилієві сплави знаходять застосування як конструкційні матеріали для літальних апаратів.

БІЛИЙ ЧАВУН — чавун з матово-білою поверхністю злому, в якому весь вуглець знаходиться в зв'язному стані у вигляді карбіду заліза Fе3С: 1. Структура білих чавунів залежить від їх хімічного складу; 2. Білий чавун погано піддається обробці різанням, тому виливки з нього піддають відпалу; 3. В металургійній промисловості білий чавун застосовують для виготовлення валиків і роликів прокатних станів.

БЛИЗЬКИЙ ПОРЯДОК — впорядкованість (на відстані, порівняно з міжатомними) в розташуванні сусідніх атомів чи молекул в аморфних твердих тілах і рідинах: 1. Ближній порядок нестійкий: він то виникає, то зникає під дією теплових коливань; 2. Наявність ближнього порядку обумовлена взаємодією між частинками; 3. Поняття ближнього порядку важливе для теорії сплавів, де воно характеризує ступінь впорядкованості сплаву; 4. В феромагнетиках і антиферомагнетиках існують ближній порядок і дальній порядок в орієнтації магнітних моментів.

БЛОКИ МОЗАЇКИ — ділянки монокристалу чи зерен полікристалу, що відрізняються непорушною кристалічною решіткою і розорієнтовані на долі градуса. 1. Блоки мозаїки є наслідком недосконалості кристалічної структури, наявності дефектів в кристалах; 2. Дроблення блоків мозаїки при різноманітних процесах веде до зміни властивостей металів; 3. Від розмірів блоків мозаїки суттєво залежать фізичні і механічні властивості матеріалу.

БОРУВАННЯ — насичення поверхні виробів зі сталі і деяких інших металів бором для підвищення твердості, зносостійкості і корозійної стійкості; 1. Рідинне борування проводять при температурі 850т—1000 °С в розплавах різних солей з введенням в них компонентів, що містять бор; 2. Борування підвищує втомну міцність виробів з вуглецевих і деяких низьколегованих сталей на 50%; 3. Борування застосовують при виготовленні втулок насосів, штампів, прес-форм і ін.

БРОНЗА — сплав міді з різними хімічними елементами (оловом, алюмінієм, берилієм, кремнієм і ін.), за винятком цинку і нікелю: 1. Спеціальні бронзи в залежності від призначення і механічних властивостей за технологічними ознаками ділять на оброблювані тиском і ливарні; 2. Берилієва бронза відрізняється високою міцністю і пружністю; 3. З олов'яною і свинцевої бронзи виготовляють бронзові вкладки підшипників ковзання.

В

ВАКАНСІЇ — дефекти кристалу, які представляють собою відсутність атома (іону) у вузлі кристалічної решітки; точкові дефекти кристалічної решітки: 1. Вакансії з'являються в кристалах при будь-якій температурі вище абсолютного нуля в результаті теплових коливань атомів. 2. Вакансії утворюються в процесі дифузійного відпалу. 3. При гартуванні кристалів вакансії можуть об'єднуватися в пари чи більш складні комплекси. 4. Вакансії впливають на фізичні властивості кристалів: понижують густину, викликають іонну провідність і т. д.

ВИСОКОМІЦНИЙ ЧАВУН — чавун, в якому графіт має кулясту форму: 1. Високі механічні властивості високоміцного чавуну забезпечуються завдяки кулястій формі графіту. 2. Високоміцний чавун нерідко піддають термічній обробці для підвищення механічних властивостей. 3. Застосування високоміцного чавуну дозволяє приблизно вдвічі знизити масу литих заготовок в порівнянні з масою тих же заготовок з сірого чавуну. 4. Високоміцний чавун отримують при модифікації сірих чавунів магнієм чи церієм.

ВИСОКОЧАСТОТНЕ ГАРТУВАННЯ — поверхневе гартування сталі з застосуванням нагрівання струмами високої частоти: 1. Високочастотне гартування полягає в індукційному нагріванні поверхні виробу з подальшим охолодженням, у результаті чого суттєво підвищується твердість поверхневого шару. 2. Високочастотному гартуванню найчастіше піддають вуглецеві сталі з 0,3—0,6 % С, а також хромонікелеві і хромисті сталі.

ВИТРИВАЛІСТЬ МАТЕРІАЛІВ — те ж, що і втомна міцність.