Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 9

При розрахунку потужності, яка використовується мішалкою, треба врахувати потужність необхідну для переміщення каретки вздовж ванни, яку можна визначити по формулі:

N = (P + gMμ) U / 1000η, кВт

де P – навантаження на проволоки або леза, Н\м;

     g – прискорення сили тяжіння, м/с2;

     M – маса каретки і механізмів, кг;

     μ – коефіцієнт тертя (μ = 0,5);

     U – швидкість руху каретки, м/с (U = 0,065-0,25);

     η – механічний ККД мішалки (η = 0,7).

Тиск пневматичних пресів визначають по формулі:

Р = рπd2 / 4, Н

де Р – сила пресування, Н;

     р – тиск повітря в циліндрі, Па;

    d – діаметр циліндру, м.

Питання для самоперевірки

1.  Конструкція і принцип дії сирної ванни з механічною мішалкою.

2.  Конструкція солильного басейну, парафінеру, сиромиєчних машин.

3.  Конструкція і принцип дії пневматичних і гідравлічних пресів.

4.  Конструкція центрифуги для вилучення вологи із казеїну.

5.  Конструкція казеїнодробарок.

6.  Конструкція сировиготовлювача.

7.  Вимоги безпечної експлуатації обладнання.

Тема 10. обладнання для виробництва вершкового масла.

Класифікація обладнання для виробництва вершкового масла. Вершковизрівальні танки, їх конструкція і принцип дії. Масловиготовлювачі періодичної дії, конструкція, принцип дії і основні розрахунки. Масловиготовлювачі неперервної дії, конструкція принцип дії і основні розрахунки. Масловиготовлювачі (циліндрові і пластинчасті), конструкція, принцип дії основні розрахунки. Вакуум – масловиготовлювачі, конструкція, принцип дії. Поточні лінії виробництва масла, конструкція і експлуатація. Техніко-економічні показники різних методів масловиготовлення.

Практичне заняття. Розрахунок продуктивності  масловиготовлювача неперервної дії. Складання кінематичної схеми масловиготовлювача неперервної дії.

Методичні вказівки. При вивченні матеріалу даної теми студент повинен ознайомитись з класифікацією обладнання для виробництва вершкового масла, вивчити конструкцію вершковизрівального танку і масловиготовлювачів періодичної дії. Особливу увагу необхідно приділити конструкції  і принципу дії маслоутворювачів і масловиготовлювачів непервної дії.

            Останнім часом циліндрові масловиготовлювачі майже витіснені пластинчатими, які в порівнянні з трьохциліндровим масловиготовлювачем (по даним А.А. Виноградова) мають на 50-60% більш інтенсивний теплообмін, вимагають менше металу при виготовленні, легше піддаються автоматизації і дозволяють виробляти продукт високої якості  і нормальної консистенції.

            Останнім часом на молочних підприємствах використовуються масловиготовлювачі моделі Р3 – ОУА продуктивністю 100 кг/год і модель Р3 – ОУЧ – 2000 кг/год.

            Не менше уваги студент повинен приділити конструкції масловиготовлювачів неперервної дії і принципу їх роботи. Вивчив конструкцію цього обладнання, необхідно вивчити комплектність лінії  неперервного виробництва вершкового масла способом сепарування, збивання і вакуум – маслоутворення.

            Швидкість обертання циліндрового резервуару безвальцевого масловиготовлювача визначають по формулі:

n = 0,25 / √R, об/с

де  R – внутрішній радіус резервуару, м.

            Фактичну продуктивність масловиготовлювача неперервної дії по кількості виходу вершків можна визначити по формулі:

М = 900 πd²μρ√2gH, кг/год

де d – діаметр отвору сопла, м;

     μ – коефіцієнт витоку (μ = 0,7-0,85);

     ρ -  густина вершків, кг/м3;

     g - прискорення сили тяжіння, м/с2;

     H – висота стовпчика рідини, м.

Продуктивність трьохциліндрового маслоутворювача по тепловим показникам  можна визначити по формулі:

М =

F(kн∆tср.н + kс∆tср.с + kв∆tср.в )

C1(t – t1п) + C2(t1п – t2п) + C3(t2п – t) ,

де F – поверхня охолодження одного циліндру, м2;

      kн,kс, kв – коефіцієнт теплопередач відповідно нижнього, середнього, верхнього циліндра, Вт/м2 К ;

       ∆tср.н, ∆tср.с, ∆tср.в – середня різниця температур між продуктом і холодоносієм відповідно в нижньому, середньому і верхньому циліндрах;