Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 14

            При продуктовому розрахунку необхідно використовувати норми сировини і розрахункові формули, які складені на основі балансу жиру і сухої речовини, підраховують кількість полуфабрикатів і продуктів, виходячи із кількості сировини.

При складанні схеми  і графіку технологічних процесів, підбору обладнання необхідно забезпечувати поточність, високу продуктивність і якість,  а також невисоку собівартість продуктів, виконувати санітирні норми і правила техніки безпеки.

Всі теплообмінні апарати необхідно підбирати по поверхні нагрівання.

При зміні теплового режиму необхідно проводити перевірочний розрахунок продуктивності апарату.

Запитання для самоперевірки.

1.  Які вимоги необхідно виконувати при розміщенні технологічного обладнання в цехах.

2.  Як побудувати графік технологічних процесів.

3.  Які дані потрібні для підбору обладнання.

4.  Як скласти продуктовий розрахунок.

Тема 16. Способи охолодження і обладнання камер.

Способи охолодження камер (повітряне, змішане та інше).

Розміщення приладів охолодження в камерах. Шляхи інтенифікації роботи обладнання камер.

Методичні вказівки. Спосіб охолодження камер і температурного режиму визначають в залежності від асортименту виробляємої продукції. Необхідно враховувати, що найбільш економічним є охолодження в камерах з використанням підвісних повітряохолоджувачах. В якості холодоносія на молочних заводах рекомендують використовувати “крижану” воду. Охолоджуючі прилади розміщені в основному в верхній зоні камери, враховуючи умови циркуляції повітря.

Запитання для самоперевірки.

1.  Які системи і способи охолодження камер використовуються на холодильниках.

2.  Дайте порівняльну характеристику систем і способів охолодження.

Тема 17. Ізоляційні матеріали і методика.

Вимоги до ізоляційних матеріалів. Ізоляційні матеріали органічного і мінерального походження. Гідроізоляція матеріалів.

            Тепловий розрахунок, розрахункова температура камер і зовнішнього повітря.

            Основні формули визначення теплопритоків.

            Визначення сумарних теплопритоків.

Методичні вказівки. Правильний підбір ізоляції в значній мірі визначає період служби холодильника.

            Високоефективними теплоізоляційними матеріалами служать пенополістерол, мінватні плити, пінобетон.

            Для захисту теплоізоляцій від вологи використовується пароізоляція.

            При вивченні данного матеріалу необхідно викрислети схеми розміщення пароізоляції в будівельних конструкціях.

Запитання для самоперевірки.

1.  Які приміщення вентилюють на холодильниках?

2.  Які дані необхідно мати для проведення теплового розрахунку?

Тема 19. Технічна експлуатація холодильних установок.

Приймання в експлуатацію холодильних установок. Підготовка і випробування холодильних установок. Зупинка і обслуговування холодильних установок. Поломки холодильних установок і методи їх усунення. Вимоги безпечної експлуатації холодильних установок. Включення і виключення апаратів холодильної установки. Знаходження витікання агента з системи і методи їх усунення.

            Порядок усунення “снігової шуби”, масла і повітря із системи.

            Перша допомога при отруєнні аміаком.

            Ознайомлення з принципами автоматизації холодильних машин, переваги автоматизованих схем.

Методичні вказівки. Основна задача експлуатації холодильних установок – встановлення і витримка заданих температурних режимів в холодильних камерах; забезпечення безпечної роботи холодильного обладнання при найменших витратах. При вивченні теми студенту необхідно особливу увагу звернути на обслуговування приладів охолодження.

            Особливістю обслуговування повітряохолоджувачів є необхідність систематично вилучати “снігову шубу”.

            Організація безпечної експлуатації холодильних установок регламентується Правилами техніки безпеки на аміачних холодильних установках. Необхідно ознайомитися з інструкціями по техніці безпеки  у себе на підприємстві.