Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 4

            Для кращого засвоєння матеріалу даної теми студент повинен викреслити найбільш відповідальні вузли сепаратора (барабан,

горизонтальний вал, привід), детально вивчити їх конструкцію і роботу. Далі необхідно вивчити конструкцію і принцип дії одного із сепараторів (наприклад, моделі Ж5 – ОС2Т - 3).

            Конструкція і принцип дії багатьох сепараторів аналогічний. Тому, вивчивши конструкцію і роботу сепаратора марки Ж5 – ОС2Т - 3 студенту необхідно приступити до вивчення конструкції і принципу дії всіх інших сепараторів, при цьому виділять особливості конструкції кожного.

            Вивчаючи матеріал даної теми особливу увагу студент повинен звернути на конструкцію барабану сепаратора і його складання. Складання барабана напівгерметичного сепаратора-вершковідокремлювача марки ОСН виконується в наступній послідовності:

1.  Тарілкоутримувач

2.  Нижня тарілка (з двох сторін шипики)

3.  Набір тарілок по нумерації

4.  Верхня тарілка

5.  Напірні диски для вершків з центральною трубкою

6.  Роз‘єднувальна тарілка

7.  Уплотнююче кільце

8.  Кришка барабану

9.  Напірні диски для знежиреного молока

10.  Мале резинове кільце

11.  Мала кришка

12.  Велика і мала накидні гайки

Кожний студент повинен знати порядок збирання, вивчити деталі, які входять в барабан.

Вивчивши сепаратори періодичної дії, необхідно добре засвоїти принцип дії і конструктивні особливості сепараторів неперервної дії  з відцентрових вивантаженням осаду.

Молочна промисловість використовує сепаратори молокоочисники продуктивністю 5000 л/год, 10 000 л/год, 15 000 л/год, 25 000 л/год, сепаратори-вершковідділювачі продуктивністю 10 000 л/год, сепаратори для освітлення сироватки продуктивністю 5 000 л/год, а також сепаратори для виробництва знежиреного сиру продуктивністю (по вихідному продукту ) 3500-4000 л/год і 5000-6000 л/год.

Сепаратори – молокоочисники можуть проводити вивантаження осаду без зупинки машини, не зупиняючи процес очищення. Це збільшує продуктивність праці апаратників, і вивільняє їх від важкої роботи по розбиранню, збиранню і мийці барабана сепаратора. До того ж в технологічних лініях монтаж одного сепаратора з автоматичним вивантаженням осаду заміняє два сепаратора з ручним вивантаженням осаду.

Барабан сепаратора-молокоочисника з відцентровим вивантаженням осаду має на периферії отвори для відведення. За час роботи машини ці

отвори перекриваються  поршнем, який переміщається вперед – назад під дією води, яка подається із гідровузла. При переході поршня вниз осад під дією відцентрової сили викидається через вивантажувальні отвори в спеціальний накопичувач осаду. Час і періодичність вивантаження встановлений в таких інтервалах, які б забезпечили вивантаження  осаду при найменших втратах молока. Управління процесом вивантаження проводиться автоматично.

Сепаратори молокоочисники складаються із барабана, вузла, приймально-вивідного устрою, станини з механізмом виводу і пульта автоматичного управління.

Вивчаючи конструктивні особливості сепараторів з автоматичним вивантаженням осаду, студент повинен особливу увагу звернути на конструкцію барабана, гідровузла, вертикального валу. Інші вузли практично мало чим відрізняються від аналогічних деталей в молокоочисниках з ручним вивантаженням осаду.

Продуктивність сепаратора розраховується по формулі:

М = 48 106 η z n2 tgα ( Rб3 - Rм3) d2 t, кг/с

де      η – ККД барабана ( 0,4-0,7); 

     z – число тарілок;

     n – число обертів барабана сепаратора, с-1 ;

     Rб – великий радіус конічної частини тарілки, м;

     Rм – радіус від центру розподільчого отвору в тарілці, м;

     d – розрахунковий діаметр жирової кульки, м ( d = 1,3 10-6 м)

      t – температура молока, 0С.

Питання для самоперевірки

1.  Класифікація сепараторів по призначенню.

2.  Класифікація сепараторів-вершковідокремлювачів.

3.  Конструкція сепараторів-вершковідокремлювачів.