Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 2

      Обладнання для визначення кількості молока і вершків – ваги і лічильники. Оцінка точності вагового і об‘ємного способу обліку молока і молочних продуктів. Автоматизована система обліку молока.

Методичні вказівки. В результаті вивчення матеріалів даної теми студент повинен засвоїти конструкцію вагів, лічильників молока в потоці, а також принцип роботи автоматизованої системи обліку молока в потоці. Пропускну спроможність вагів, їх продуктивність, розраховується за формулою:

М = 3600 G / τ 2

де G – вантажопідйомність вагів, кг;

      τ 2 – час одного зважування, с (180 - 360).

Питання для самоперевірки

1.  Де використовують ваги на молочному заводі.

  1. Переваги і недоліки вагів.
  2. Переваги і недоліки лічильників.
  3. Що входить в комплект автоматизованої системи обліку молока?

Тема 3. Обладнання для заводських міжопераційних транспортних переміщень молока і молочних продуктів.

      Цеховий і міжцеховий транспорт (транспортери, елеватори, ліфти, електрокари, візки), його будова і принцип дії. Основні вимоги до експлуатації.

      Трубопроводи для транспортування молока і рідких молочних продуктів.

      Матеріали і арматура трубопроводів.

      Види з‘єднання трубопроводів. Мийка трубопроводів. Розрахунок діаметра трубопроводу. Насоси для молока і молочних продуктів, їх конструкція і принцип дії. Регулювання продуктивності насосів. Розрахунок і підбір насосів.

Практичне заняття. Визначення продуктивності транспортерів; підбір насосів.

Методичні вказівки. В результаті вивчення даної теми студенти повинні ознайомитись з будовою, принципом дії заводського транспорту.

Особливу увагу при цьому необхідно звернути на стрічкові, пластинчаті і цепні транспортери.

      Знати правила їх експлуатації, вміти визначити їх продуктивність. Необхідно визначити конструкцію трубопроводів і методи їх з‘єднань. Особливо необхідно звернути увагу на матеріали з яких виготовляють трубопроводи і арматуру.

            Молочні насоси які використовуються в підприємствах ділять на основні слідуючи групи:

1)  центробіжні;

2)  центробіжні самовсмоктуючі;

3)  шестеренчастий;

4)  ротаційні;

5)  поршневі і плунжерні;

6)  мембранні.

Студент повинен добре засвоїти конструкцію і принцип дії насосів, їх використання, технічні характеристики, переваги і недоліки, правила їх експлуатації.

Робота насосів і їх конструкція впливають на хід технологічного процесу і на якість молока і молочних продуктів. Це необхідно враховувати при виборі  типу насоса для різних продуктів і схем технологічного процесу.

Насоси необхідно підбирати по розрахунковій продуктивності або по створюємому ними напору. Створений напір насосом повинен бути більше загальних втрат напору при русі рідини в трубопроводі

Рн = Рпотв,  Па

де Рн – тиск створений насосом, Па

     Рпот – необхідний тиск для подолання опору і створення швидкості, Па;

     Рв – напір для підняття рідини на висоту, Па.

Необхідний тиск для подолання опору і створення швидкості розраховуються по формулі

D Рпот = Wср2 ρ /2 (λтр l / d + S ξмс  + l ), Па

де Wср. – середня швидкість руху рідини в трубі, м/с;

      ρ – густина рідини, кг/м3;

           λтр – коефіцієнт тертя;

      d – діаметр трубопроводу, м; 

     ξмс – коефіцієнт місцевих опорів;

      l – довжина трубопроводу, м.

Середня швидкість руху рідини береться в межах:

            для перекачування вершків і суміші для морозива 0,3-0,5 м/с;

            для перекачування молока 0,8-1,5 м/с;

            для перекачування знежиреного молока, сироватки і пахти 1,0-2,0 м/с;

            для перекачування води 1,5-3,0 м/с;

            для перекачування згущеного молока 0,5 м/с.

Коефіцієнт тертя залежить від режиму руху рідини:

            при ламінарному русі

                                                λтр = 64/Re

            при турбулентному русі

                                                λтр = 0,3164/ Re

Критерій Рейнольдса дорівнює

                                                Re = Wd/ υ = Wdρ /μ,