Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 15

            Необхідно вивчити порядок включення в роботу компресорів, порядок обслуговування конденсаторів, випаровувачів, послідовність операцій по усуненню масла з апаратів і усуненню “снігової шуби”.

Запитання для самоперевірки.

1.  Перелічіть послідовність дій при включенні вертикального компресора.

2.  Перелічіть послідовність дій при усуненні “снігової шуби” з аміачних батарей.

3.  Перелічіть послідовність дій при зупинці вертикального компресора.

4.  Перелічіть вимоги безпечної експлуатації холодильних установок.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

В процесі вивчення курсу дисципліни студент повинен виконати одну домашню контрольну роботу. Контрольна робота складається із двох теоретичних запитань і однієї задачі.

            Варіант контрольної роботи студенти знаходять по таблиці, і відповідно до свого шифру залікової книжки.

Якщо шифр, наприклад, 178, то в лівій  графі таблиці знаходять передостанню цифру шифру (7), зверху – останню цифру шифру (8). На перетині цих граф знаходяться номера контрольних запитань. Перші дві цифри означають теоретичні запитання (72,58), а остання цифра – номер задачі (задача 19). Відповіді на запитання повинні бути короткими, але точними і зрозумілими. Вони показують. Наскільки вивчений матеріал уміло застосовується студентом. Не дозволяється переписувати текст з підручників. До деяких відповідей повинні бути додані креслення, схеми, ескізи. Забороняється додавати схеми, які є ксерокопіями з учбових підручників.

Вирішені задачі повинні бути підтверджені розрахунковими формулами, поясненнями і висновками. Необхідно скласти перелік використаної літератури, поставити дату і підпис.

 Виконану роботу необхідно відправити на рецензію в університет своєчасно. При незадовільному оцінені контрольної роботи студент повинен виконати її повторно, врахувавши зауваження викладача і направити в університет разом з не зарахованою роботою.

Задовільна оцінка контрольної роботи дає право студенту на здачу екзаменів і заліків по всьому курсу. 

Варіанти контрольних робіт

Остання цифра залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра залікової книжки

0

2

21

27

3

25

21

4

30

23

5

22

24

8

27

20

7

22

29

9

24

35

1

29

34

10

30

22

20

40

25

1

11

40

1

12

41

2

13

42

5

14

43

4

15

44

3

6

45

6

16

47

7

17

46

8

18

49

9

19

80

10

2

31

50

20

32

51

11

33

52

12

20

53

14

34

54

15

35

55

13

36

56

16

37

57

17

38

58

18

39

59

19

3

5

41

26

52

42

27

61

43

28

64

44

29

65

48

30

66

47

31

67

46

32

60

64

33

62

17

34

63

18

35

4

65

87

25

66

86

22

67

85

23

68

84

24

69

83

27

70

82

26

71

81

25

72

80

24

73

79

23

74

78

21

5

72

9

19

77

10

18

78

8

17

79

12

31

80

14

32

81

16

33

82

18

34

83

20

35

84

26

30

85

28

27

6

75

31

30

76

32

24

77

33

27

78

34

29

79

35

31

80

36

25

87

37

26

82

38

10

83

39

12

84

40

15

7

85

42

11

86

44

12

87

46

15

59

48

17

60

50

21

61

52

24

67

54

23

63

56

22

72

58

19

71

60

17

8

77

27

13

69

28

16

65

29

18

54

30

14

53

31

28

49

32

26

47

33

24

46

34

25

43

35

27

39

36

18

9

24

87

16

26

78

15

28

86

13

29

75

9

32

69

8

35

60

6

37

70

3

38

80

4

39

82

2

40

84

1