Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 22

3.24  Визначити з яким коефіцієнтом  заповнення (j)  об’єму насосів працює  гомогенізатор на суміші для морозива, якщо при реальній продуктивності  V = 1200 л/год він робить n = 112 об/хв. Діаметр трьох його плунжерів Д = 34мм, хід плунжерів S= 80мм.

                  Визначений коефіцієнт порівняти з коефіцієнтом заповнення робочого об’єму насосів гомогенізатора при роботі на молоці j=0,9.

3.25     Визначити продуктивність гомогенізатора, використану ім. Потужність і температуру молока після гомогенізації при слідуючи даних: діаметр плунжера Д=30мм, хід плунжера  S= 80мм, число плунжерів  Z=4, оберти ексцентрикового валу n = 180 об/хв., тиск гомогенізації r=170 кГ/см 2, температур молока на вході в гомогенізатор tн=650С, коефіцієнтом  заповнення  насосів j=0,88, механічний ККД генератора h =0,75. теплоємність і щільність молока взяти із таблиць.

3.26  Ємність металевої бочки циліндричного безвальцевого масловиготовлювача періодичної дії і сферичними днищами 5000л, кількістю завантажуємих вершків 2000л, коефіцієнт заповнення 0,4. внутрішній діаметр бочки 2000мм.

На внутрішній поверхні бочки приварені три фігурні лопасті. Привід складається із електродвигуна, гідравлічного варіатора швидкості і циліндричного редуктора. Вершки завантажуються в масловиготовлювач з температурою 12оС. Густина вершків при цій температурі жирністю 35% - 1000,6 кг/м3. теплоємкість вершків – 3746 Дж / кг К. Жирність пахти – 0,3%, масла вершкового 83%.

                        Визначити число обертів бочки при збиванні вершків і обробці масла; продуктивність масловиготовлювача; необхідну потужність електродвигуна; підвищення температури вершків при збиванні.

3.27  В масловиготовлювачі безперервної дії збивають вершки жирністю 35%. Жирність пахти  0,9%, масла 83%. Діаметр збивального циліндру 180 мм, діаметр біла 174 мм, довжина циліндру 400 мм, діаметр отворів в діафрагмі 9 мм, висота стовпчиків вершків в приймальному бачку 600 мм.

                  Визначить продуктивність масловиготовлювача і мінімальне число обертів біла.

3.28  Розрахувати кількість сироробних ванн для сир заводу продуктивністю 30 000 кг молока на добу, який виробляє Радянський і Московський сири. Визначити: сумарні витрати пари на 1 ванну; інтенсивність перемішування; необхідну потужність електродвигуна для розрізання згустку і перемішування зерна.

            Молоко на завод надходить: вранці 60%, ввечері 40%. Температура поступаю чого молока 10оС. При цій температурі густина 1032,3 кг/м3. 60% молока іде на виготовлення Радянського сиру і 40% Московського.

            На заводі змонтовані однотипні ванни робочою ємністю 2м3. Час робочого циклу при виготовленні Радянського сиру 4 години, Московського 3 години. На підготовчо – заключні операції Ван витрачається приблизна 1 година за зміну ( зміна – 7 годин). Теплоємність молока 3890 Дж/ кг К. Температура другого нагрівання – 52оС. Густина при цій температурі 1016 кг/м3. Ємність тепла в парі 2650 103 Дж /кг. Ємність тепла в конденсаті 377 103 Дж/кг. Тепловий коефіцієнт 0,8. Діаметр знімальної мішалки – 0,45 м, висота – 0,4 м. Площа днища ванни 4,74 м2. Зовнішній радіус, який описує край мішалки, при планетарній передачі 0,59 м, внутрішній 0,14 м2; кількість мішалок дві. Коробка швидкості має п’ять переключень. При розрізанні білкового згустку використовується третя швидкість 13,62 об/хв., перемішування зерна – п’ята швидкість 24,87 об/хв.. товщина ножа 0,005 м, кількість ножів 18. Ширина планки 0,02 м, кількість планок дві.

3.29  Визначити необхідну потужність на валу мішалок і потужність електродвигуна сироробної ванни ємністю 5 м3 при перемішуванні сирного зерна. Число обертів робочого валу мішалки 34,6 об/хв. (5 швидкість). Кількість ножів 22, товщина ножа 0,005 м.