Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 23

Висота занурення мішалок 0,5 м. Кількість бокових планок 2, ширина кожної планки 0,025 м. Запас потужності 1,3, ККД електродвигуна 0,9, ККД передачі 0,8. Інші данні взяті із задачі 3.28.

3.30  Визначити продуктивність швидко морозильного за гартувального апарату з повітряним охолодженням. Вага однієї порції морозива 0,1 кг. Число порцій в носії на ланцюговому конвеєрі 10. Кількість носіїв 178. Час циклу 1680 сек.

3.31  Визначити годинні втрати холоду на загартування морозива в швидко морозильному апараті з повітряним охолодженням з продуктивністю 38 кг/год. Початкова температура вершкового морозива при надходженні в апарат – 4оС, кінцева – 11оС. Процент води у вершковому морозиві 63,2%. Кріоскопічна температура – 2,6оС. Теплота плавлення льоду 80 х 4190 = 335200 Дж/кг.

3.32  Визначити продуктивність сундучного ескімо генератора. Вага однієї порції 0,04 кг (за вирахуванням 10 г  глазурі). Число порцій в формі 30. Одночасне завантаження ванни ескімо генератора 75 форм. Час циклу 900 сек.

3.33  Визначити годинні втрати холодної  і гарячої води, розчин лугу, тепла і пари при мийці стальних фляг на флягомоєчній машині продуктивністю 200 фляг за годину, якщо в секції ополіскування холодною водою є 15 форсунок, а в секції розчину лугу 27 форсунок, а в секції гарячої води 18 форсунок з одним отвором діаметром 2 мм. Натиск холодної води і розчину лугу (tщ = 65оС) складає 30 104 н/м2, гарячої води (tв.г. = 85оС) 15 104 н/м2, а тиск пари 40 104 н/м2.

3.34  Розрахувати барабанну сушарку. Барабанна сушарка для сушіння казеїну працює безперерви і казеїн висушується протягом 50 хвилин при русі по довжині барабану.

                  Визначити витрати пари при сушінні одного завантаження казеїну m1 = 30 кг, при наступних умовах: температура повітря в приміщенні t0 = 20оС; температура гарячого повітря t1 = 100оС; температура повітря при виході із сушарки t2 = 50оС; відносна вологість повітря в приміщенні j0 = 0,7.

3.35  Розрахувати вальцеву сушарку для сушіння відвійок. Діаметр вальців Д = 800 мм, робоча довжина l = 1000 мм. Відвійки висушуються від U1 = 91% до U2 = 4%.

            Визначити продуктивність сушарки, витрати пари і витрати потужності на обертання вальців.

Список рекомендованої літератури

Основна

1.  Гальперин Д.Н. Оборудование молочных предприятий. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990

2.  Власенко В.В., Машкін М.І., Бігун П.П. Технологія виробництва і переробки молока та молочних продуктів (навчальний посібник). – Вінниця, 2000. – 306с.

3.  Машкін М.І. Молоко і молочні продукти. – К.: Урожай, 1996. – 333с.

4.  Притыко В.П., Лунгер В.Г. Машины  и аппараты в молочной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979

5.  Томбаев В.И. Справочник по оборудованию предприятий молочной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1972

6.  Гальперин Д.Н. Оборудование молочных предприятий: монтаж, наладка, ремонт. Справочник. – М.: Агропромиздат, 1990

7.  Ніконенко В.М. Обладнання та технологія молочного виробництва. Підручник. – К.: Урожай, 1995

8.  Золотин Ю.П., Френклах М.Б., Лагутина М.Г. Оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Агропромиздат, 1995

9.  Крусь Т.Н. Технология молока и оборудование предприятий молочной промышленности.

Додаткова

1.  Лукьянов Н.А. Теория и расчет молочных сепараторов. – М.: Пищевая промышленность, 1977

2.  Оборудование для высокотемпературной пастеризации, стерилизации, охлаждения пищевых жидкостей. (Под общей редакцией Маслова А.М.). – Л.: Машиностроение, 1967

3.  Притыко В.П., Лунгер В.Г. Машины  и аппараты пищевой промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1979

4.  Сурков В.Д., Липатов Н.И., Барановский Н.В. Технологическое оборудование предприятий молочной промышленности. – М.: Пищевая промышленность, 1970

5.  Твердохлеб Г.В. Технология молока и молочных продуктов. – К.: Вища школа, 1988