Правила вибору варіантів та правила виконання контрольної роботи з дисципліни "Обладнання підприємств молочної промисловості", страница 20

Крани проходні і один трьохходовий відкриті повнісю, але при проході через них проходить звуження і розширення потоку. Для цього випадку приймаємо коефіцієнт місцевого опору 0,15.

Визначити втрати тиску в системі трубопроводу DR пот при заданій середній швидкості для молока 1,4 м/с; вершків 0,3 м/с.

1.8.  Визначити технологічний ККД барабана сепаратора – вершковідділювача і час неперервної його роботи, якщо паспортна продуктивність V = 5000 л/год., швидкість барабану nш = 6000 об / хв., число конічних тарілок Z = 110, максимальний і мінімальний радіуси робочої частини тарілки R max = 140 мм і R mіп = 47 мм, висота робочої частини тарілки Н т = 138 мм. Об’єм грязевого простору барабану V гр. = 4,5 л. Максимальний розмір жирових частинок у відвійках d £ 1 мк. Об’ємна концентрація забруднення молока до сепарування С д = 0,04% і після сепарування С п = 0,001%. Температура молока 40оС.

1.9.  Сепаратори СПМФ – 2000 і СПМ – 5 мають слідуючи технічні характеристики:

СПМФ – 2000

СПМ – 5

Продуктивність V л /год.

2000

5000

Число обертів барабана за хв. nш

7200

6000

Кількість тарілок Z

80

120

Розрахунковий діаметр тарілки, мм

   максимальний 2R max

218

310

   мінімальний 2R mіп

74

98

Кут нахилу утворюючої тарілки, a, град.

55

55

Температура сепарованого молока

35-40

40-50

Визначити розділяючи фактори цих сепараторів і порівняти їх з опірністю молока виділенню жирових частин діаметром 1,3 мк при середніх паспортних температурах сепарування.

1.10.  Визначити продуктивність сепаратора при температурі молока 35оС по даним: оберти барабану за хвилину nш = 8100, кількість тарілок Z = 56, максимальний і мінімальний розрахункові діаметри тарілок відповідно 2R max = 176 мм і 2R mіп = 68 мм, кут нахилу утворюючий a = 50о, відстань між тарілками s = 0,45 мм, технологічний ККД b = 0,5. Жирність відвійок не повина перевищувати 0,03%.

1.11.  Дані технічні характеристики барабанів двох сепараторів “Альфа - Лаваль”  і одного “Мак – Кармик ”

№4

№6

“Мак – Кармик ”

Паспортна продуктивність V л /год.

160

330

340

Кількість тарілок Z

28

35

30

Розрахунковий радіус тарілки, мм

максимальний R max

49

65

58

мінімальний R mіп

20

24

22

Число обертів барабана за хв. n

9100

7420

7290

Для всіх сепараторів кут нахилу утворюючих тарілок a = 50о; між тарілковий зазор s = 0,3 мм і температура молока 35оС.

            Провести аналіз технологічних можливостей цих машин і вирішити, якім із них надати перевагу при оформленні масової заявки.

1.12.  Визначити мінімальні розміри жирових часток, які виділяються сепаратором ОСП – 2М і перевірити відповідність його між тарілковими відстанями теоретично оптимальному, якщо барабан робить n = 6500 об/хв., максимальний розрахунковий радіус тарілки R max = 198 мм, а  мінімальний  R mіп = 49 мм, кут нахилу утворюючої тарілки a = 55о, величина між тарілкового зазору s = 0,4 мм, число тарілок Z = 88, продуктивність сепаратора V = 3000 л /год., технологічний ККД b = 0,461, температура молока 37оС.

1.13.  Напівгерметичні сепаратори – вершковідділювачі СПМ – 5 і ОСТ – 2 мають рівну паспортну продуктивність V = 5000 л /год. при технічній характеристиці барабанів

СПМ – 5

ОСТ – 2

Число обертів барабана за хв. n

6000

6430

Максимальний діаметр барабана Д, мм

405

400

Кількість тарілок в пакеті Z

120

135

Розрахунковий радіус тарілки, мм

максимальний R max

155

143

мінімальний R mіп

48

48

Кут нахилу тарілки a, град.

55

55

Відстань між тарілками s, мм

0,45

0,4

Температура сепарованого молока t, оС

40-50

35-45